Industry Session ved 6th Nordic Conference on Construction Economics and organisation

14. april 2011: Deltag på seminaret, som er en del af 6th Nordic Conference on Construction Economics and organisation, hvor emnet er "Strategier for bæredygtig innovation i byggeriet".
Ada Fung

Ada Fung

Fodgængerbro, Københavns Havn. Pedestrians' Bridge, Copenhagen Harbour.

Fodgængerbro, Københavns Havn. Pedestrians' Bridge, Copenhagen Harbour.

Deltag på seminaret, som er en del af 6th Nordic Conference on Construction Economics and organisation, hvor emnet er "Strategier for bæredygtig innovation i byggeriet".

For English version, please scroll down

Tid:
Torsdag 14. april 2011, kl. 12.00 - 22.30                                                
Sted: Ingeniørhuset, IDA Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

For tilmelding kontakt venligst Julie Kastoft-Christensen på jkc@sbi.dk..

Indhold
Bæredygtighed er igen kommet på byggeriets dagsorden, men spørgsmålet er, hvordan byggeriet kan blive mere bæredygtigt. Seminaret vil sætte fokus på forskellige strategier for bæredygtig innovation i byggeriet. Som deltager får du mulighed for at høre om internationale erfaringer og drøfte innovative strategier med førende internationale forskere og praktikere, som selv forsøger at udvikle det byggede miljø i en bæredygtig retning. Desuden vil konferencen aktivt fremme dine muligheder for at etablere nye kontakter.

Deltagerne får mulighed for at høre indlæg af og debattere med flere internationalt anerkendte forskere og praktikere, som arbejder med bæredygtig innovation i byggeriet.  Man kan bl.a. møde direktør Ada Fung fra Hong Kong Housing Authority, der har ansvaret for at opføre millionbyens almene boliger, og professor Keith Hampson fra Sustainable Built Environment National Research Centre i Australien.

Deltagere/målgruppe
Seminaret henvender sig til danske og udenlandske praktikere og forskere, som arbejder med eller er interesseret i bæredygtige strategier for innovation i byggeriet. De udenlandske deltagere vil fortrinsvis, men ikke udelukkende, være fra de øvrige nordiske lande.

Sprog
Seminaret afvikles fortrinsvis på engelsk. Det betyder, at alle indlæg afholdes på engelsk. Spørgsmål og kommentarer til indlæg og gruppediskussioner vil så vidt muligt kunne stilles på dansk eller et af de øvrige skandinaviske sprog.

Arrangører
Seminaret er arrangeret af Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet i samarbejde med Bygherreforeningen, International Construction Clients Forum og den internationale byggeforskerorganisation CIB.

Supplerende oplysninger
For supplerende oplysninger, besøg venligst: www.6nordic.sbi.dk/index.php/SBI/6nordic  
Alternativt kan du kontakte Stefan Christoffer Gottlieb (stg@sbi.dk) eller Kim Haugbølle (khh@sbi.dk).

Pris
Prisen for deltagelse i arrangementet er:
2.500 kr. ekskl. moms for seminaret torsdag den 14. april eksklusiv middag.
750 kr. ekskl. moms for middag - sæt X i bemærkningsfeltet i tilmeldingen, hvis du ønsker at deltage i middagen.

Tilmelding og betaling
Hurtig tilmelding tilrådes, da antallet af pladser er begrænset. Tilmelding er bindende og deltagergebyret refunderes ikke ved afmelding senere end 14 dage før seminaret. Afbud skal ske skriftiligt til Julie Kastoft-Christensen på jkc@sbi.dk.

Tilmelding for deltagelse er nødvendig inden den 8. april 2011.

Program for Industry Session 14. april 2011 - klik herTime: Thursday 14 April 2011 at 12.00 – 22.30
Venue: Ingeniørhuset, IDA Congress Centre (IDA Mødecenter)
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Copenhagen V, Denmark

Industry Session theme "Sustainable Innovation Strategies"
Sustainability is on the agenda of construction. This seminar will focus on how construction can become more sustainable. The seminar will address various strategies for sustainable innovation in construction. As a participant you will have the opportunity to discuss international experiences on sustainable innovation strategies with leading international researchers and practitioners, who are struggling with developing a sustainable built environment. Further, the seminar will actively encourage networking in order for you to establish new contacts.

Language
The event will be held in mixture of English and Scandinavian. The keynote presentations will be in English, but group discussions and similar will as far as possible be held in Danish or Scandinavian depending on the audience.

Organizers
The “Industry meets research session” is jointly organised by the International Construction Clients Forum and the Danish Building Research Institute/Aalborg University in collaboration with CIB and the Danish Association of Construction Clients.

Further information
For further information, please visit www.6nordic.sbi.dk/index.php/SBI/6nordic or contact Stefan Christoffer Gottlieb (stg@sbi.dk) or Kim Haugbølle (khh@sbi.dk).

Price
The price for participation is:
2.500 DKK/person excluding VAT and excluding dinner.
750 DKK/person excluding VAT for dinner (optional).

Registration
Registration for the event is required due to limited number of seats. Seats are distributed on a first come, first serve basis.
For registration, please contact Julie Kastoft-Christensen at jkc@sbi.dk, +45 9940 2321 or +45 5183 8466.

Signup for the Industry Session is required before 8th of April 2011, and it is not possible to get the fee refounded later than 14 days before the seminar.

Programme for Industry Session 14 April 2011 - click hereSidst opdateret 06. juni 2011