Hverdagsliv og energiforbrug - betydningen af brugernes praksis

Ph.d. Kirsten Gram-Hanssen er tiltrådt som professor med særlige opgaver inden for bæredygtigt hverdagsliv ved SBi. 21. januar 2015 holder hun tiltrædelsesforelæsning.
Starttidspunkt
21. januar 2015 15:00
Sluttidspunkt
21. januar 2015 17:00
Sted
SBi, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15 i auditoriet i stueetagen
Indhold

Trods udviklingen af nye energibesparende teknologier og mere energieffektive bygninger, falder energiforbruget i vores boliger ikke. Vil man leve op til de nationale og internationale klimamålsætninger og opnå reelle energibesparelser, må man forstå menneskers daglige rutiner og gøremål i hjemmet.

Det sætter ph.d. Kirsten Gram-Hanssen fokus på i en forelæsning i anledning af sin tiltrædelse som professor med særlige opgaver inden for bæredygtigt hverdagsliv ved SBi, Aalborg Universitet København.

Se Kirsten Gram-Hanssens forelæsning på video:

Kirsten Gram-Hanssen har gennem de seneste 15 år forsket i hverdagsliv og energiforbrug. Hendes forskning dokumenterer, at selve den måde, mennesker bruger boliger på, betyder mindst lige så meget for energiforbruget som nye teknologier.

Daglige aktiviteter som tøjvask, brug af computer, opvarmning af boligen forandrer sig hele tiden i takt med den sociale, kulturelle og teknologiske udvikling. Antallet af kvadratmeter pr. person er stadigt stigende, vi bruger flere apparater til vores daglige gøremål, og der er en tendens til at skrue mere op for varmen og leve mere komfortabelt, særligt hvis man bor i en energieffektiv bolig. Det er forandringer i disse hverdagspraksisser, som er væsentlige at forstå, hvis vi vil ændre husholdningers energiforbrug.

Kirsten Gram-Hanssens forskning kan hjælpe os til at forstå udviklingen og pege på, hvordan politikker kan udformes, så hverdagspraksisser kan ændres i en mere bæredygtig retning.

Alle er velkomne til tiltrædelsesforelæsningen og efterfølgende reception. 

Onsdag den 21. januar 2015 kl. 15-17
Auditoriet på Aalborg Universitet København 
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Af hensyn til planlægningen vil vi sætte pris på din tilmelding senest den 14. januar 2015.

Tilmelding til tiltrædelsesforelæsningen

Download invitation

Sidst opdateret 19. februar 2015