Globalisering af markedet for byggevarer

11. november 2015 - Temamøde i SBi's Rådgivende Forum.
Starttidspunkt
11. november 2015 15:00
Sluttidspunkt
11. november 2015 17:30
Sted
Gæstekantinen, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Indhold
Gennem en årrække har vi i Danmark oplevet en tiltagende globalisering af markedet for byggevarer. Hidtil ukendte producenter er dukket op på det danske marked, hvor de – med større eller mindre succes – har forsøgt at afsætte deres byggevarer, som i nogle tilfælde også har været ukendte i forhold til dansk byggeskik. Fremkomsten af nye producenter og nye varer fremmer konkurrencen, og det kan være godt. Men det udfordrer også arbejdet med at sikre kvaliteten. Vi kender ikke altid de relevante egenskaber ved de nye byggevarer, og vi er ikke klar over deres begrænsninger. Dette er senest set med sagen om de kinesiske MgO-plader, som formentlig kommer til at koste den danske byggesektor et beløb i milliardklassen til udbedringer.
 
På dette temamøde sætter vi fokus på, hvordan vi kan forebygge, at globaliseringen af markedet for byggevarer ikke medfører flere omfattende sager af lignende art. Spørgsmålene er: Hvad kan myndighederne gøre, hvad kan byggevareleverandørerne gøre, hvad kan byggeriets rådgivende og udførende gøre, og hvor kan byggeforskningen bidrage med ny viden for at kvalificere indsatsen?
 

Program 

 
MgO-plader produceret i Kina er et eksempel på en importeret byggevare, der i dansk byggeri har vundet stort indpas som vindspærreplader. Anvendelsen er dog reduceret på det seneste, efter det har vist sig, at pladerne i en række tilfælde har en betydelig fugtophobning.

MgO-plader produceret i Kina er et eksempel på en importeret byggevare, der i dansk byggeri har vundet stort indpas som vindspærreplader. Anvendelsen er dog reduceret på det seneste, efter det har vist sig, at pladerne i en række tilfælde har en betydelig fugtophobning.

 

For spørgsmål vedrørende tilmelding, kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen på tlf. 99 40 23 21 eller skriv til kurser@sbi.aau.dk

Sidst opdateret 30. november 2015