Fugt og efterisolering - Kursus hos SBi

15.-16. november + 1. december 2016: På SBi's kursus om fugt og efterisolering får du en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.
Starttidspunkt
15. november 2016 09:00
Sluttidspunkt
1. december 2016 16:00
Sted
SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Pris
12800,00 kr. ekskl. moms
Indhold

Langt over halvdelen af alle byggeskader er forårsaget af fugt, bl.a. i relation til energieffektivisering og efterisolering.

BR10 kræver, at "Bygninger skal udføres, så vand og fugt ikke medfører skader eller brugsmæssige gener, herunder forringet holdbarhed og utilfredsstillende sundhedsmæssige forhold" (BR10, kap. 4.6).

På SBi's kursus om fugt og efterisolering får du en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.

Du får også en introduktion til beregning af besparelsespotentialer ved efterisolering af bygninger, og vi ser på de forskellige muligheder for efterisolering. Konkrete konstruktive løsninger på efterisolering af tag, facade, kælder og terrændæk gennemgås, og risici ved de enkelte løsninger diskuteres, særligt mht. fugtforhold.

De tidligere gange SBi har holdt kurser om hhv. fugt og efterisolering, har flere deltagere ønsket mere tid. Samtidig spiller fugtforhold en stor rolle ved efterisolering. Derfor har vi slået vores to tidligere kurser om fugt og efterisolering sammen, så det samlede kursus nu strækker sig over tre kursusdage. Inden den sidste dag skal du løse en mindre opgave.

På kurset møder du nogle af SBi's eksperter i bygningsfysik og får dermed også et grundlag for at beslutte, om du vil gennemføre videreuddannelsen Master i Bygningsfysik.

Næste kursus afholdes den 15.-16. november + 1. december 2016 - læs meget mere og tilmeld dig næste kursus.

 

Den seneste udgave af SBi-anvisning 224, ‘Fugt i bygninger’, SBi-anvisning 221, ’Efterisolering af etageboliger’, SBi-anvisning 239, ’Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning’ samt SBi-anvisning 240, ’Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger’ udleveres på kurset.

 

 Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen i dialog med en deltager i SBi-kurset om fugt og efterisolering, som blev afholdt november-december 2014. (Foto: Jørgen True)

Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen i dialog med en deltager på SBi-kurset om fugt og efterisolering, som blev afholdt i København november-december 2014. (Foto: Jørgen True)

 

For spørgsmål om kurset, tilmelding m.m. kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen på tlf. 99 40 23 21 eller skriv til kurser@sbi.aau.dk

Sidst opdateret 22. november 2016