Boligdag 2014 - Hvordan skaber vi blandede bykvarterer?

4. november 2014: SBi’s Boligdag 2014 afholdes i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som et debatmøde i forlængelse af Tænketanken Byen 2025.
Starttidspunkt
4. november 2014 13:00
Sluttidspunkt
4. november 2014 17:00
Sted
SBI, Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Indhold

Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen nedsatte i marts 2013 tænketanken ”2025 BYEN – Fællesskabet og det gode liv”. Tænketanken blev stillet spørgsmålet: ”Hvordan bibeholder, udvikler og styrker vi den danske tradition for fokus på fællesskabet i udviklingen af vores byer?” Tænketanken afleverede rapport og anbefalinger til ministeren i foråret 2014.

I samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sætter SBi’s Boligdag i år fokus på den del af tænketankens anbefalinger, der vedrører den voksende segregering.

Debatdagen er delt op i to halvdele. Første del vil belyse reelle fordele ved at udvikle den blandede by. I anden del giver branchens aktører og politikere respons på Tænketankens anbefalinger. Der sluttes af med paneldebat.

Program

Før pausen: Om Tænketanken Byen 2025, om dens særlige fokus på den segregerede by og om den reelle betydning af byernes sociale opdeling.

13:00 – 13:15 Ankomst
13:15 – 13.30 Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter: Det videre arbejde med anbefalingerne i Tænketankens rapport.
13:30 – 13.50 Claus Bech-Danielsen, Formand for Tænketanken Byen 2025: Tænketankens arbejde og anbefalinger om blandede bykvarterer
13:50 – 14:10 Anne Skovbro, Direktør for økonomiforvaltningen,Københavns Kommune: Den mangfoldige by som vækstdriver
14:10 – 14:30 Lars Olsen, forfatter: Segregeringens skygge – manglende social mobilitet
14:30 – 14:50 Birgitte Mazanti, Leder af Center for Boligsocial Udvikling: Tryghed og naboskab i den blandede by
14:50 – 15.15 Pause – kaffe og forfriskninger

Efter pausen: Respons på Tænketankens anbefalinger: Hvilke veje kan benyttes i opgøret med den segregerede by, og hvordan kan tænketankens rapport bringes i anvendelse?

15:15 – 15:30 BORGMESTEREN, Steen Christiansen, Borgmester, Albertslund Kommune
15:30 – 15:45 FORVALTNINGEN, Stephen Willacy, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune
15:45 – 16:00 DEN ALMENE BYGHERRE, Bent Madsen, adm. Direktør, Boligselskabernes Landsforening
16:00 – 16:15 PROJEKTUDVIKLEREN, Jørgen Nue Møller, bestyrelsesformand Kuben Byg A/S
16:15 – 17.00 Panel og debat

Kort beskrivelse fra debatmødet


Oplægsholdere og undervisere

Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter

Claus Bech-Danielsen, Formand for Tænketanken Byen 2025

Anne Skovbro, Direktør for økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Lars Olsen, forfatter

Birgitte Mazanti, Leder af Center for Boligsocial Udvikling

Steen Christiansen, Borgmester, Albertslund Kommune

Stephen Willacy, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune

Bent Madsen, adm. Direktør, Boligselskabernes Landsforening

Jørgen Nue Møller, bestyrelsesformand Kuben Byg A/S

Sidst opdateret 14. november 2014