Konference: De almene boliger, energisystemet og bæredygtighed i praksis

30. november 2016: De almene boliger spiller en vigtig rolle i den bæredygtige omstilling af det byggede miljø.
Starttidspunkt
30. november 2016 10:00
Sluttidspunkt
30. november 2016 15:00
Sted
Gæstekantinen, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Indhold

De almene boliger spiller en vigtig rolle i den bæredygtige omstilling af det byggede miljø. På konferencen fortæller vi om resultaterne af et videnspartnerskab mellem Himmerland Boligforening og SBi. Vi har undersøgt hvordan den aktuelle renovering af Kildeparken hænger bedre sammen med udviklingen af det lokale energisystem, og hvordan renoveringen kan bidrage aktivt til den bæredygtige byudvikling i Aalborg Øst.

Sammen med eksperter inden for forskning, boligforvaltning, kommunal planlægning og energiforsyningen har vi undersøgt følgende:

  • Hvordan tænker vi synergi mellem energioptimering på bygningsniveau og på energisystemniveau?
  • Hvilken rolle kan og skal de almene boliger spille i energisystemets udvikling?
  • Hvordan tænker vi renoveringen ud over den almene matrikel sådan at den understøtter den bæredygtige byudvikling i Aalborg Øst?
  • Hvordan er temaer som ”Smart Grid” og ”Smart City” relevante i Kildeparken?

Om formiddagen ser vi på koblingen mellem renovering på den almene matrikel og tiltag til bæredygtig udvikling af lokalområdet. Om eftermiddagen har vi fokus på koblingen mellem bolig og energisystem i et brugerperspektiv.

Konferencen henvender sig til praktikere, beslutningstagere og forskere der arbejder med integrerede løsninger og den bæredygtige omstilling af det byggede miljø. 

PROGRAM

09.30
Ankomst og registrering - kaffe & brød
10.00
Strategisk samarbejde om bæredygtig omstilling af det byggede miljø er vejen frem!
Velkomst v. Thorkild Ærø, direktør SBi, AAU
10.15
Lars A. Engberg, seniorforsker SBi, AAU
10.30
Himmerlands erfaringer med bæredygtig byudvikling
Svend Buch, udviklingschef Himmerland
10.45
Spørgsmål og diskussion
11.00
Ulrik Brock-Hoffmeyer, administrerende direktør Bo Vest
11.15
Mia Manghezi, områdedirektør Alectia
11.30
Paneldebat
12.00
Frokost
13.00
Vi hjælper beboerne til at spare på energien
Jesper Nymark, teknisk chef Frederikshavn Boligforening
13.15
Kirsten Gram-Hanssen, professor SBi, AAU
13.30
Spørgsmål og diskussion
13.45
Energisektorens samspil med de almene boliger
Jesper Møller Larsen, Forsyningschef ved Aalborg Energikoncern
14.00
Brian Vad Mathiesen, professor, PLAN, AAU
14.15 - 15.00
Paneldebat og afrunding
Arrangeret af:
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) v/ Aalborg Universitet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

 

PRIS

Deltagergebyr kr. 480 ekskl. moms.
Forplejning under konferencen er inkluderet i deltagergebyret. 

STED

Konferencen afholdes i Gæstekantinen, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Se rutevejledning og oversigt over p-pladser her
Kommer du i bil så bemærk venligst, at der fri parkering på campus i tre timer (husk at stille p-skiven og at tjekke skiltningen). For parkering i længere tid end tre timer, kan du få en parkeringstilladelse i receptionen eller ved registrering, når du ankommer. Vær venligst opmærksom på, at parkeringstilladelsen kun gælder til AAU s parkeringspladser (og desværre ikke til p-pladserne foran Pelican Self Storage). 

KONTAKT

Spørgsmål til konferencens faglige indhold kan rettes til seniorforsker Lars Engberg, mail:

Spørgsmål om tilmelding, konferencestedet m.m. bedes rettet til kursussekretær, Birgitte Christiansen, mail: eller telefon: 99 40 23 21.

Aalborg Øst

Sidst opdateret 05. december 2016