SBi-kursus om bygningers energibehov

22. maj 2012: Deltag på SBi's kursus, hvor SBi-anvisning 213 samt beregningsprogrammet Be10 (tidl. Be06), vil blive gennemgået. Du vil få den nyeste viden om, hvordan bygningers varmetab dokumenteres efter kravene i BR10.

Tid: Tirsdag 22. maj 2012, kl. 9.15 - 16.00
Sted: Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm

Tilmelding til kurset - klik her

Indhold
De store ændringer i Bygningsreglement 2010 vedrører bygningers energiforbrug. På dette kursus gennemgår vi hvordan bygningers varmetab dokumenteres efter kravene i BR10, som bl.a. indebærer at det ikke længere er muligt at udføre en retvisende overslagsberegning, og at man derfor altid skal anvende et computerbaseret beregningsprogram.

Kurset giver en grundig gennemgang af bygningsreglementets kapitel 7 om energiforbrug (inkl. lavenergibygning klasse 2015 samt bygningsklasse 2020) og dele af kapitel 8 om installationer. Den nye version af SBi-anvisning 213 med beregningsprogrammet Be10 gennemgås, og der gives eksempler på energirammeberegninger og eftervisning af disse. Til øvelserne stilles der computere til rådighed.

Undervisere
Seniorforsker Kim B. Wittchen, SBi
Seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen, SBi

Pris
3.800 kroner ekskl. moms.

Læs SBi's tilmeldingsbetingelser her

Program for kurset

08.45   Registrering og morgenkaffe
09.15   Velkomst og introduktion
09.30   Krav til nyt byggeri i BR10: Energi, installationer, indeklima
10.45   Pause
11.00   Gennemgang af eksempel i Be10: 180 m² parcelhus
11.45   Nye funktioner i Be10
12.15   Frokost
13.00   Opgave: Parcelhus eller kontorfløj til BR 10 krav
14.00   Løsningseksempler: BR 10
14.30   Pause
14.45   Opgave: Parcelhus eller kontorfløj til Lavenergi 2015 krav
15.30   Løsningseksempler: Lavenergiklasse 2015
15.45   Spørgsmål og evaluering
16.00   Tak for i dag

 

Læs om andre kommende SBi-kurser her

Sidst opdateret 06. november 2012