PCB i bygninger - Kursus hos SBi

4. oktober 2016: Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.
Starttidspunkt
4. oktober 2016 09:00
Sluttidspunkt
4. oktober 2016 16:00
Sted
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Indhold

På kurset vil du få viden om, hvordan man afklarer, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan man gennemfører en kortlægning af forureningen.  Endvidere vil du blive undervist i, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, hvilke afhjælpningsmetoder der kan anvendes, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

Læs meget mere og tilmeld dig kommende kurser

> 4. oktober 2016 - Tilmeld dig SBi-kurset "PCB i bygninger"
Kurset afholdes hos SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, kl. 09.00-16.00.

Sidst opdateret 04. oktober 2016