SBi-kursus: Efterisolering af små og store bygninger

23. oktober 2013: Hvordan gennemfører du efterisolering på fugtteknisk forsvarlig vis?
Starttidspunkt
23. oktober 2013 09:00
Sluttidspunkt
23. oktober 2013 16:00
Sted
Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, 5000 Odense C
Pris
4300,00 kr. ekskl. moms
Indhold

Med udgivelsen af SBi-anvisningerne 239 og 240 om efterisolering af småhuse foreligger der nu, sammen med SBi-anvisning 221 om efterisolering af etageboliger, et komplet sæt anvisninger om efterisolering. Dette kursus tager udgangspunkt i de tre anvisninger, og du får naturligvis sættet med hjem fra kurset.

På kurset vil du blive undervist af en af landets førende bygningsfysikere, seniorforsker Eva Møller, som har skrevet de to nyeste anvisninger om efterisolering og i den forbindelse bl.a. har trukket på praktiske erfaringer fra sin fortid i rådgiverbranchen, seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, som er ekspert i bygningers lufttæthed, samt seniorforsker Kim Wittchen, som er ekspert i energiberegninger og besparelsespotentialer.

På kurset får du en introduktion til beregning af besparelsespotentialer ved efterisolering af bygninger, og vi ser på de forskellige muligheder for efterisolering. Konkrete konstruktive løsninger på efterisolering af tag, facade, kælder og terrændæk gennemgås, og risici ved de enkelte løsninger diskuteres, særligt mht. fugtforhold

Med i prisen er de nye SBi-anvisninger 239, Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning og 240, Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger, samt SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger.

Tilmelding

Tilmeldingsbetingelser

Oplægsholdere og undervisere

Seniorforsker Eva B. Møller, SBi
Seniorforsker Kim B. Wittchen, SBi
Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi

SBi-kursus: Efterisolering af små og store bygninger

Læs mere om andre kommende SBi-kurser her.

Sidst opdateret 30. oktober 2013
Oplægsholder
Eva B. Møller
Eva B. Møller
Seniorforsker
T + 9940 2290
Oplægsholder
Kim B. Wittchen
Kim B. Wittchen
Seniorforsker
T + 9940 2379
Oplægsholder
Torben Valdbjørn Rasmussen
Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
T + 9940 2272