Få adgang til det voksende marked for radonrenovering

2.-3. + 15. juni 2016, København: Markedet for radonrenovering vokser i øjeblikket. Det skyldes Realdanias store oplysningskampagne om radon, understøttet af hjemmesiden radon-frithjem.dk hvor private husejere hjælpes igennem måle- og sikringsprocessen. Efteruddannelsen i radonrenovering kvalificerer dig til at få adgang til dette marked. Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).
Starttidspunkt
2. juni 2016 09:00
Sluttidspunkt
15. juni 2016 16:00
Sted
Statens Byggeforskninginstitut, Aalborg Universitet København
Indhold

Markedet for radonrenovering vokser i øjeblikket. Det skyldes Realdanias store oplysningskampagne om radon, understøttet af hjemmesiden radonfrithjem.dk hvor private husejere hjælpes igennem måle- og sikringsprocessen.

Efteruddannelsen i radonrenovering kvalificerer dig til at få adgang til dette marked. Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Efteruddannelsen varer tre dage.

I mange boliger er der for meget radon i luften og dermed øget risiko for lungekræft. Men kun få af byggeriets virksomheder har øje på radonrenovering som forretningsområde.
 
Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som kan give lungekræft. Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon årligt bidrager med 300 lungekræfttilfælde i Danmark. Radonforurening er særligt udbredt i enfamiliehuse, hvor radon kan trænge ind i så store mængder, at Bygningsreglementets krav på 100 Bq/m3 for nye bygninger bliver overskredet. I eksisterende bygninger anbefales at tilstræbe et tilsvarende niveau.
 
Arbejdet med radonrenovering forudsætter ikke investeringer i nyt udstyr eller lignende, men kræver, at virksomheden tilegner sig den nødvendige viden om, hvordan man måler radon, nedbringer et for højt radonniveau, samt kontrollerer, at det udførte arbejde har haft den ønskede virkning.
 
Blandt de mulige tiltag er tætning af gulvkonstruktionen og forbedring af ventilationen. Udeluftventiler kan udligne lufttrykket inde i boligen med lufttrykket udendørs. Hvis det ikke er nok, må man etablere balanceret mekanisk ventilation. Ved høje radonkoncentrationer kan det være nødvendigt at etablere sug under huset, hvor et eller flere rør føres fra det kapillarbrydende lag under gulvet, gennem huset og op over tagryggen. Det rette valg af tiltag varierer fra hus til hus, afhængigt af husets konstruktioner og energi- og fugttekniske forhold.  Endvidere bør man tage hensyn til funktions- og komfortmæssige behov.
 
På denne efteruddannelse bliver du kvalificeret til at planlægge og gennemføre renovering af bygninger med for højt indhold af radon i luften indendørs. Efteruddannelsen tager udgangspunkt i SBi-anvisning 232, ’Radon – kilder og måling, og SBi-anvisning 247, ’Radonsikring af eksisterende bygninger’. Gennemgangen af SBi-anvisningerne suppleres med eksempler fra praksis.
 
Underviserne er Torben Valdbjørn Rasmussen fra SBi, som er hovedforfatter til SBi-anvisningerne om radon, samt Britt Haker Høegh fra TI, der har indgående erfaring med radonrenovering.
 
Efteruddannelsen henvender sig både til rådgivere og udførende. Leverandører af byggematerialer kan også have gavn af at deltage.
 
Efteruddannelsen udbydes i samarbejde med Bolius og Realdania, som har ydet økonomisk støtte, hvorved prisen er reduceret.

Hvad lærer jeg?

 • At konstatere, om en bygning har et problem med forhøjet radonniveau
 • At foretage en udredning af en bygning med forhøjet radonniveau
 • At udarbejde en prioriteret renoveringsplan for radonsikring
 • At anbefale relevante tiltag
 • At udføre disse korrekt
 • At evaluere og validere de gennemførte tiltag
 • At iværksætte eventuelle supplerende tiltag

 Hvem kan deltage?

 • Rådgivere (ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, energirådgivere, bygningssagkyndige og lign.)
 • Udførende (håndværksmestre og entreprenører)
 • Byggematerialeleverandører (leverandører af membraner, tætningsmaterialer og ventilationssystemer)
 • Målefirmaer
 • Professionelle bygningsejere (boligselskaber m.fl.)

Hvem underviser?

 • Seniorforsker, civilingeniør, ph.d. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi
 • Seniorkonsulent, diplombauingenieur (FH) Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppeøvelser, individuelle hjemmeopgaver (med præsentation og feedback i plenum) samt test med multiple choice. De nævnte målgrupper blandes på samme hold for at optimere erfaringsudveksling.

Hvor mange deltagere er der?

For at få en optimal dialog mellem undervisere og deltagere, herunder at give plads til plenumpræsentationer, tilstræbes der at være 15 deltagere pr. hold.

Får jeg et kursusbevis?

Alle deltagere får udstedt kursusbevis under forudsætning af aktiv deltagelse i det fulde omfang af efteruddannelsen. Deltagelse i efteruddannelsen kvalificerer til optagelse i den kommende liste over anbefalede rådgivere og udførende på Bolius’ website www.radonfrithjem.dk.

Hvor lang tid varer det?

Efteruddannelsen har et omfang af tre kursusdage, fordelt med to dage i træk og en tredje dag ca. to-tre ugers pause.

Hvor foregår det?

Efteruddannelsen udbydes både i København og i Aarhus. Undervisningen foregår hos SBi på Aalborg Universitet København hhv. hos Teknologisk Institut Aarhus.

Hvornår afholdes det?

Der er planlagt flere kurser i starten af 2016. Se alle datoer på www.sbi.dk/kurser/radon

Hvad koster det?

Efteruddannelsen koster 9.500 kroner (ekskl. moms), hvilket inkluderer SBi-anvisning 232 og SBi-anvisning 247.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig her eller ved at kontakte kursussekretær Birgitte Christiansen, e-mail kurser@sbi.aau.dk eller telefon 9940 2321.

Sidst opdateret 08. juni 2016