CISBO konference: Sundhed og Indeklima i Boliger 2014

17. september 2014: Arbejder du med indeklima og sundhed i boliger, og vil du have indblik i de seneste forskningsresultater på området og få inspiration til, hvad de kan betyde for dit arbejde?
Starttidspunkt
17. september 2014 09:00
Sluttidspunkt
17. september 2014 16:30
Sted
Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Indhold

På konferencen vil CISBO’s forskere præsentere deres projekter og resultater. Blandt temaerne er:

  • sammenhænge mellem adfærd og indeklima
  • indeklima og reduktion af symptomer og medicinbehov hos beboere med luftvejs- eller hjertekarsygdomme
  • effekt og anvendelse af indeklimateknologier som ventilation og partikelfiltre
  • eksponeringsforsøg med ozon og husstøv

Der vil også være en paneldebat med deltagelse af både praktikere og repræsentanter fra Energistyrelsen og sundhedssektoren. Debatten vil fokusere på, hvordan CISBO’s forskningsresultater kan omsættes til konkrete tiltag, der skaber bedre indeklima til glæde for beboerne.

Konferencen henvender sig til virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet.

CISBO er et samarbejde mellem 5 af de vigtigste danske forskningsinstitutioner på indeklimaområdet. Centeret er finansieret af Realdania og har til formål at frembringe og formidle forskningsbaseret viden om, hvordan vi skaber et sundere indeklima i boliger.

Tilmelding skal ske senest 30. august.

Sidst opdateret 18. september 2014