CISBO-konference: Indeklima og sundhed i boliger 2013

7. maj 2013. Arbejder du med indeklima og sundhed i boliger, og vil du have indblik i nogle af de seneste forskningsresultater på området og finde ud af, hvad de kan betyde for dit arbejde? Så bør du deltage i konferencen.
Starttidspunkt
7. maj 2013 09:00
Sluttidspunkt
7. maj 2013 16:30
Sted
Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Indhold

På konferencen vil du få mulighed for at netværke og knytte samarbejdsrelationer med såvel forskerne som konferencens øvrige deltagere. Konferencen finder sted på Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Fra pressemeddelelsen:

Indeklimaforskningens resultater kommer ud til brugerne

Der er godt gang i dialogen mellem forskning og praksis, når nye landvindinger fra indeklimaforskningen skal ud og gøre gavn hos beboere med indeklimarelaterede sygdomme og gener.

Det er Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), der er rammen for dialogen, hvor professionelle praktikere mødes med landets fremmeste indeklimaforskere og får indblik i de seneste forskningsresultater, der kan have betydning for deres arbejde.

CISBO er etableret med støtte fra Realdania og består af indeklimaforskere fra fem danske forskningsinstitutioner, der ønsker et samarbejde mellem den offentlige forskning på indeklimaområdet og byggebranchen.

Dialogen foregår i netværksgrupper, der har tre retninger: Indeklimarelaterede sygdomme, Lavenergibygningers indeklima og Luftkvalitet og luftrensning. Grupperne har fokus på resultaternes praktiske anvendelse.

”Vi har overvældende succes med netværksgrupperne, hvor interesserede praktikere og forskere har mulighed for at dele deres erfaringer, stille spørgsmål og debattere faglige udfordringer og dilemmaer, de møder til daglig, med andre netværksdeltagere fra såvel forskernes som praktikernes verden”, siger Torben Sigsgaard, der er leder af centret og til daglig professor på Århus Universitet.

Kom til konference 7. maj 2013

”Vi kunne godt tænke os at brede dialogen mellem forskning og praksis ud til endnu flere, der arbejder med indeklima og sundhed i boliger. Derfor inviterer vi til en konference, hvor vi kan debattere, hvordan forskningen kan nyttigøres gennem innovation og udvikling af nye produkter, og hvordan man kan forbedre samspillet mellem beboere og bolig”, siger Torben Sigsgaard.

Konferencen Indeklima og Sundhed i boliger 2013 finder sted 7. maj 2013 kl. 9.00 til 16.30 på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Alle virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet kan tilmelde sig konferencen.

Tilmelding og program til CISBO-konferencen.

Tilmelding til CISBO’s netværksgrupper.

Yderligere oplysninger: Centerleder, professor Torben Sigsgaard, ts@mil.au.dk eller mobil 2899 2426.

Fakta:

CISBO er et forskningscenter uden mure, men også et netværk for professionelle praktikere med interesser i indeklimaforhold: Rådgiverne, de udførende, bygematerialeindustrien, bolig- og ejendomssektoren, sundhedssektoren, forbruger- og brancheorganisationer, myndighederne samt andre professionelle aktører.

CISBO er finansieret af Realdania og omfatter indeklimaforskere fra nogle af Danmarks vigtigste forskningsinstitutioner på indeklimaområdet:

- Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
- Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet
- Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
- Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
- Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København.

Sidst opdateret 19. september 2013