Boligforskerseminar 2016: Mangfoldighed – i byen, i forstaden og på landet

5. december 2016
Starttidspunkt
5. december 2016 09:30
Sluttidspunkt
5. december 2016 17:30
Sted
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universistet, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Indhold

Europæiske storbyer bliver mere og mere mangfoldige, som følge af blandt andet indvandring, socioøkonomiske forskelle, rumlig segregation samt en diversitet af identiteter og livsstile. Mangfoldigheden er ikke et nyt fænomen i storbyer men mængden af faktorer, der skaber mangfoldigheden, er stigende, og samtidig interagerer de i at skabe det enkelte individs situation. Det har givet anledning til begreber som super- og hyper-diversitet. Mens mangfoldigheden i storbyer ikke er ny, vil nogen hævde, at det i højere grad er et nyt fænomen i forstæderne såvel som på landet. Mangfoldigheden skaber således nye vilkår for livet i såvel som uden for storbyerne.

Formålet med årets boligforskerseminar er at diskutere de mulige konsekvenser af mangfoldighed, herunder forskelle og ligheder i mangfoldighedens karakter og konsekvenser i storbyen, i forstæderne og på landet. Mangfoldigheden influerer på det enkelte individs hverdag, på samfundsgruppers position i samfundet såvel som på bredere samfundsmæssige forhold såsom økonomi og politik. Samtidig har mangfoldigheden også et arkitektonisk udtryk: den påvirker behov og ønsker til boliger og til områderne imellem boligerne, afspejler sig i vores fysiske omgivelser og i måden, de bruges.

Boligforskerseminaret 2016 tager udgangspunkt i forskningsprojektet DIVERCITIES, som de seneste 3,5 år har forsket i mangfoldighed i europæiske storbyer. Dette kobles med perspektiver fra forskning i mangfoldighed i forstæderne og på landet. Fokus er på mødet mellem boligen og det mangfoldige, dvs. i relation til hvordan og hvor man bor, samt hvad man bor i, og hvem man bor sammen med. Et centralt spørgsmål vil blive, om man kan og skal søge at opnå øget mangfoldighed, og hvordan man i så fald gør det.

Alle forskere, der arbejder med eller interesserer sig for boligforskning, er velkomne. Temaet vil komme til udtryk gennem key notes, mens der vil være plads til alle tematikker inden for boligforskningen i paper-sessionerne. Vi håber at kunne samle en bred skare af danske boligforskere for derigennem at skabe og opretholde et boligforskernetværk og dermed et inspirerende forum for fremtidig vidensdeling.

Prisen er DKK 500

    Læs meget mere og tilmeld dig på www.boforsk2016.dk.

    Sidst opdateret 07. december 2016