Boligdag 2012: Bæredygtig byudvikling: Erfaringer med integrerede strategier

23. oktober 2012 i København. Temaet for åres boligdag er bæredygtig byudvikling med fokus på de erfaringer, som hidtil er opnået med integrerede strategier for miljø, social samhørighed, økonomi og kultur i bypolitikken.
Starttidspunkt
23. oktober 2012 09:30
Sluttidspunkt
23. oktober 2012 15:30
Sted
'Republikken' Vesterbrogade 26, København V
Indhold

Temaet for åres boligdag er bæredygtig byudvikling med fokus på de erfaringer, som hidtil er opnået med integrerede strategier for miljø, social samhørighed, økonomi og kultur i bypolitikken.

En række danske kommuner har gennem de senere år arbejdet med områdebaseret byfornyelse og andre instrumenter, som sigter mod at integrere bæredygtighed i bypolitikken. Den danske regering har udtrykt ønske om at udvikle en social og grøn, bæredygtig bypolitik. Og endelig er integreret bæredygtig byudvikling kommet på den fælleseuropæiske dagsorden med EU-kommissionens forslag til samhørighedspolitik i 2011.

Den gennemgående målsætning bag disse tiltag har været at opnå bedre sammenhæng og balance mellem de forskellige elementer i byudviklingen. Det forekommer oplagt, at miljø, økonomi, sociale forhold og kultur er afhængige af hinanden, og at byudviklingen derfor først for alvor kan blive en succes gennem en integreret strategi. Der har i den sammenhæng bl.a. været knyttet store forventninger til partnerskaber mellem borgere, civilsamfund, erhverv og myndigheder.

Vi benytter dette års boligdag til at gøre foreløbig status over resultaterne af de integrerede strategier og diskutere muligheder og udfordringer for bæredygtig byudvikling. Kort sagt: Virker det i praksis? Har man opnået de ønskede resultater, eller har der været for stor afstand mellem de teoretiske målsætninger og de praktiske muligheder for at formulere og implementere integrerede strategier? Og endelig: Hvad kan der gøres for at forbedre rammerne for integreret bæredygtig byudvikling?

For at besvare disse spørgsmål har vi bedt en række praktikere og forskere om at beskrive de hidtidige erfaringer med integreret bæredygtig byudvikling og komme med deres konkrete bud på virkningsfulde integrerede strategier, såvel som mere principielle overvejelser om rammebetingelserne for bæredygtig bypolitik anno 2012.

Tilmelding
Mail din tilmelding inden 12. oktober 2012 til Annette Johnsen på acj@sbi.aau.dk. Ved tilmelding opgives CVR-nummer, EAN-nummer, firmanavn og adresse. Prisen for deltagelse er 1.000 kr. ekskl. moms. Studerende kr. 250. Der er plads til 80 deltagere efter først-til-mølle- princippet.

Program for boligdagen
9.30-10.00
Ankomst. Kaffe, te og morgenbrød.

10.00-10.10
Direktør Thorkild Ærø, SBi: Hvad mener vi med integreret bæredygtig byudvikling, og hvad er den aktuelle status på feltet?

10.10-10.40
Seniorforsker Jesper Ole Jensen: Kommunernes nye rolle i den bæredygtige byudvikling, hvor samspillet med byens øvrige interessenter bliver en nøglefaktor.

Projektchef Poul Rask Nielsen, Frederikshavn Kommune: Når kommunen går foran i den bæredygtige omstilling af boligmarkedet.

10.40-10.55
Spørgsmål og debat.

10.55-11.15
Pause.

11.15-12.00
Seniorforsker Lars A. Engberg: Bæredygtig byfornyelse i København.

Stadsarkitekt Tina Saaby, Københavns Kommune: Bør byfornyelsesloven være mere bæredygtig?

Administrerende direktør Peter Rathje, ProjectZero: Har kommunerne de nødvendige virkemidler til at realisere integrerede strategier i den bæredygtige byudvikling?

12.00-12.15
Spørgsmål og debat.

12.15-13-15
Frokost.

13.15-13.45
Professor Claus Bech Danielsen, SBi: De almene boligers rolle i en bæredygtig byudvikling.

Direktør Palle Adamsen, Lejerbo: Er integreret bæredygtighed tilstrækkeligt højt prioriteret i de fremrykkede almene boligrenoveringer?

13.45-14.00
Spørgsmål og debat.

14.00-14.30
Pause, kaffe og kage.

14.30-15.15
Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen, SBi: Smart grid og bæredygtig byudvikling. Et integreret perspektiv på energiforsyning og bygningsrenovering.

Chefkonsulent Jens Gorm Hansen, Dansk Energi: Energiselskaberne rolle i den bæredygtige omstilling af boligmarkedet. Udfordringer og muligheder.

By- og miljødirektør Ulrik Winge: Frederiksberg Kommunes bæredygtighedsstrategi

15.15-15.30

Spørgsmål, debat og afrunding ved direktør Thorkild Ærø, SBi.

15.30
Tak for i dag!

Sidst opdateret 08. november 2012
Tilmelding
Annette Charlotte Johnsen
Annette Charlotte Johnsen
Kontorfuldmægtig
T + 9940 2278