Boligdag 2011

5. maj 2011: Boligdag med temaet: Bosætning og boligforhold i yderområderne.

Boligdag 2011: Bosætning og boligforhold i yderområderne

Tid: Torsdag 5. maj 2011, kl. 10.00 - 17.00
Sted: Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg.

Center for Boligforskning afholder hvert år en Boligdag, hvor skiftende boligpolitiske emner sættes til debat. I år har vi valgt at sætte fokus på bosætning og boligforhold i yderområderne. Formiddagen byder på præsentation af resultater fra nye undersøgelser om mobilitet og bosætning i yderområder. Boligdagen byder også på forskning om oplevelseskvaliteter og udvikling i lokalsamfund.

Om eftermiddagen præsenteres et overblik over, hvordan kommunerne i yderområderne arbejder med strategier for at tiltrække og fastholde tilflyttere. Herefter præsenteres kommunale erfaringer med forskellige tiltag. Eftermiddagen lægger op til en diskussion af indsatser og perspektiver for udvikling af yderområderne.

Program

Formiddag

10.00  Kaffe, te og croissanter

10.30  Velkomst og indledning ved forskningschef Hans Thor Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut

10.45 

 • Mobilitet og flytninger til yderområder, seniorforsker Hans Skifter Andersen, SBi. Se præsentation
 • Tilflytning og bosætning i yderområderne, seniorforsker Helle Nørgaard, SBi. Se præsentation

11.45 Pause            

 • Udvikling i lokalsamfund på landet, post. doc. Pia Heike Johansen, SDU. Se præsentation
 • Oplevelsesmuligheder, kvaliteter og brugergrupper i fem landdistriktskommuner, seniorforsker Berit Kaae, Skov & Landskab, KU. Se præsentation

13.00  Frokost 

14.00  Eftermiddag

 • Kommunale bosætningsstrategier, seniorforsker Jesper Ole Jensen, SBi. Se præsentation
 • Bosætningsindsatser: Suzanne Eben Ditlevsen, LAG-koordinator i Ringkøbing-Skjern LAG og projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Se præsentation
 • Aktører i og organisering af bosætningsstrategier, Hanne Jespersen, LAG-koordinator i Varde Kommune. Se præsentation
 • Kortlægning af landdistrikterne: Rasmus Heller Olsen, Byplanlægger, Randers Kommune. Se præsentation

15.15 Pause

15.35          

 • Danske yderområder i et nordisk perspektiv, Ole Damsgaard, direktør NordRegio. Se præsentation
 • Præsentation af forslag til differentieret planlov, Ellen Højgaard-Jensen, direktør Dansk Byplanlaboratorium. Se præsentation
 • Perspektiv fra landet: overblik over kommunale ønsker og behov ift. rammer for udvikling af yderområderne, Steffen Damsgaard, Formand Landdistrikternes Fællesråd.

16.35   Spørgsmål til panel og afrunding af dagen.

17.00   Tak for i dag

Arrangør
Center for Boligforskning ved Statens Byggeforskningsinstitut, afdelingen for By, bolig og ejendom 

Center for Boligforskning

Se pressemeddelelsen: Yderområder skal holde bedre fast i tilflyttere (11.04. 2011).

Sidst opdateret 06. juni 2011