Småhuses styrke og stabilitet

SBi-anvisning 254 Småhuse styrke og stabilitet

SBi-anvisning 254 Småhuse styrke og stabilitet

Småhuse - styrke og stabilitet.

Småhuse - styrke og stabilitet.

På dette kursus får du indsigt i, hvordan du opfylder de statiske og sikkerhedsmæssige krav til småhuse i henhold til Bygningsreglementet.

I 2015 udkom SBi-anvisning 254, ’Småhuse – styrke og stabilitet’. På kurset gennemgår forfatteren anvisningen, der handler om alle dele af småhuses statiske system, fra fundering til dimensionering af vægge, tag og etageadskillelser, herunder anvendelsen af præfabrikerede elementer og boksmoduler.

Kurset giver dig også en introduktion til teori om last og lastoptagelse samt kendskab til småhuses stabiliserende system.

Ved småhuse forstås fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, med lodret lejlighedsskel i op til to etager samt eventuel kælder.

Kurset henvender sig både til byggeriets projekterende og udførende parter, særligt de som ikke selv er specialister i bærende konstruktioner, men har brug for et grundlæggende kendskab til området.

Hvis du ønsker et samlet overblik over småhuses indretning, funktion og sikkerhed, kan du gennemføre dette kursus sammen med kurset om småhuses indretning og funktion, der foregår samme dag om formiddagen.

 

Tilmeld dig kommende kurser

> Vi er ved at oprette nye kurser. Skriv til , så vender vi tilbage med besked om, hvornår næste kursus afholdes

Pris

2.300 kr. ekskl. moms. SBi-anvisning 254 ’Småhuse - styrke og stabilitet’ 

Forskere

Thomas Cornelius

For spørgsmål om kurset, tilmelding m.m. kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen på tlf. 99 40 23 21 eller skriv til kurser@sbi.aau.dk

Sidst opdateret 07. december 2016