Projektgranskning - Kursus med afsæt i den nye SBi-anvisning om granskning af byggeprojekter

Tværfaglig projektgranskning har til formål at reducere risikoen for byggesvigt, dårligt arbejdsmiljø samt for dyrt byggeri. Dette sker ved, at en eller flere eksterne sagkyndige gennemgår projektet med henblik på at finde dets svagheder før udførelsen.

Svigt i byggeriet er opgjort til at have en samlet omkostning på op mod 10 pct. af byggesummen. Årsagen er ikke kun fejlagtig udførelse, men lige så ofte mangelfuld projektering. Der er derfor et betydeligt besparelsespotentiale i at gennemføre projektgranskning, som typisk kun koster 0,2 til 0,3 pct. af byggesummen.

En ekstern projektgransker skal være organisatorisk, økonomisk og fagligt uafhængig af det pågældende byggeris projekterende parter. Projektgranskeren bør så vidt muligt have gennemgået en efteruddannelse i projektgranskning samt kunne dokumentere erfaring som projekterende inden for den pågældende projektkategori.

For at kvalificere denne indsats har Landsbyggefonden og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bedt SBi om at udarbejde en anvisning om ekstern projektgranskning.

På dette kursus underviser forfatterne i, hvordan man gennemfører ekstern projektgranskning i henhold til den nye SBi-anvisning, herunder hvordan man overholder de dokumentationskrav, der gør sig gældende for projektgranskning.

Kurset er et vigtigt led i efteruddannelsen af rådgivere, som ønsker at udføre ekstern projektgranskning, bl.a. i offentligt støttede byggeprojekter.

Ingen kommende kursusdato fastlagt
Er du interesseret i at høre nærmere om kurset, så skriv venligst til med dine kontaktoplysninger.

Pris
2.400 kr. ekskl. moms. SBi-anvisning 246, Granskning af byggeprojekter.

Forskere

Niels-Jørgen Aagaard

Tommy Bunch-Nielsen

Sidst opdateret 25. september 2015