PCB i bygninger - Kursus om undersøgelse og renovering

Mød forfatteren til de to SBi-anvisninger om PCB i bygninger, Helle Vibeke Andersen, og flere andre eksperter i PCB-forurening af bygninger.
Renovering af bygninger med PCB

Renovering af bygninger med PCB

Det er vanskeligt at afgøre, om en fuge indeholder pcb. Derfor er det som regel nødvendigt at tage prøver, som sendes til analyse for eventuelt pcb-indhold hos et laboratorium. (Foto Lars Gunnarsen).

Det er vanskeligt at afgøre, om en fuge indeholder pcb. Derfor er det som regel nødvendigt at tage prøver, som sendes til analyse for eventuelt pcb-indhold hos et laboratorium. (Foto Lars Gunnarsen).

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.

På dette introduktionskursus lærer du at afklare, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen. Du får også at vide, hvordan en PCBrenoveringsproces overordnet forløber, hvilke afhjælpningsmetoder der kan anvendes, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

Som led i Regeringens PCB-handlingsplan er der tidligere offentliggjort et notat, der bl.a. vurderer, at der i op til 60 skoler kan være niveauer af PCB, der overskrider Sundhedsstyrelsens højeste anbefalede aktionsværdi. Det vurderes endvidere, at i over 2.000 af alle landets bygninger har luften et indhold af PCB, der overstiger Sundhedsstyrelsens laveste anbefalede aktionsværdi på 300 nanogram PCB pr. m3.

PCB-handlingsplanen er desuden udmøntet i to SBi-anvisninger om hhv. undersøgelse og renovering af PCB i bygninger.

Kurset tager udgangspunkt i de to anvisninger, og kursuslederen er anvisningernes forfatter, seniorforsker Helle Vibeke Andersen, som har udarbejdet anvisningerne i samarbejde med en række andre indeklimaeksperter og praktikere fra byggebranchen.


TILMELD DIG KOMMENDE KURSER

> Vi er ved at oprette nye kurser. Skriv til , så vender vi tilbage med besked om, hvornår næste kursus afholdes

PRIS

4.300 kr. ekskl. moms.
SBi-anvisning 241, Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger og 268, PCB i bygninger - afhjælpning, renovering og nedrivning udleveres på kurset.

 

Deltagere på tidligere kurser har udtalt, at det bedste ved kurset er:

  • Faglig udveksling mellem kursister
  • Diskussioner vedr. uklarheder, reelle sager, nyeste forskning
  • Bredt indhold med fakta og erfaringer
  • Et meget jordnært kursus 
  • Eksemplerne på virkeligheden
Forskere

Helle Vibeke Andersen, Lars Gunnarsen

Torben Trampe, KAB

 

For spørgsmål om kurset, tilmelding m.m. kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen på tlf. 99 40 23 21 eller skriv til kurser@sbi.aau.dk

 

Sidst opdateret 21. marts 2017