Lydisolering af boliger - Kursus i hvordan du overholder bestemmelserne i BR10

Udsnit af forsiden til SBi-anvisning 237, 'Lydisolering mellem boliger - nybyggeri', som indgår i kursusprisen.

Udsnit af forsiden til SBi-anvisning 237, 'Lydisolering mellem boliger - nybyggeri', som indgår i kursusprisen.

På dette kursus får du et samlet overblik over lydisolering af boliger – både ved nybyggeri og renovering.

Kurset tager udgangspunkt i de fire nye SBi-anvisninger om lydisolering. Baggrunden for kurset er bl.a. Bygningsreglementet BR10's skærpede krav til lydisolering mellem etageboliger i nybyggeri. Med afsæt i forskellige bygningstyper introducerer de fire anvisningers forfattere nogle byggetekniske løsninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til luft- og trinlydisolering.

Endvidere ser vi på lydrenovering af eksisterende boliger, herunder hvilke løsninger der er bedst egnet i den konkrete sammenhæng, afhængigt af om der er tale om muret byggeri med træbjælkelag, muret byggeri med støbte dæk, etonelementbyggeri eller rækkehusbyggeri.

Endelig får du en introduktion til lydisolering af klimaskærmen, bl.a. med hensyn til forebyggelse af trafikstøj indendørs, både i nybyggeri og eksisterende byggeri.

Kurset strækker sig over to dage.

Ingen kommende kursusdato fastlagt
Er du interesseret i at høre nærmere om kurset, så skriv venligst til med dine kontaktoplysninger.

Pris
7.800 kr. ekskl. moms.
SBi-anvisning 237, Lydisolering mellem boliger – nybyggeri, SBi-anvisning 243, Lydisolering mellem boliger – eksisterende byggeri, SBi-anvisning 244, Lydisolering af klimaskærmen og SBi-anvisning 245, Lydisolering i bygninger – teori og vurdering  udleveres på kurset.

Forskere

Birgit Rasmussen

Claus Møller Petersen, Dan Hoffmeyer

Sidst opdateret 25. september 2015