Fugt og efterisolering - Kursus som kommer hele vejen rundt om bygningen

På kurset om fugt og efterisolering får du en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.
Udsnit af forsiden til SBi-anvisning 224, 'Fugt i bygninger'

Udsnit af forsiden til SBi-anvisning 224, 'Fugt i bygninger'

Langt over halvdelen af alle byggeskader er for- årsaget af fugt, bl.a. i relation til energieffektivisering og efterisolering.

På kurset om fugt og efterisolering får du en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.

Du får også en introduktion til beregning af besparelsespotentialer ved efterisolering af bygninger, og vi ser på de forskellige muligheder for efterisolering. Konkrete konstruktive løsninger på efterisolering af tag, facade, kælder og terrændæk gennemgås, og risici ved de enkelte løsninger diskuteres, særligt mht. fugtforhold.

De tidligere gange SBi har holdt kurser om hhv. fugt og efterisolering, har flere deltagere ønsket mere tid. Samtidig spiller fugtforhold en stor rolle ved efterisolering. Derfor har vi slået vores to tidligere kurser om fugt og efterisolering sammen, så det samlede kursus nu strækker sig over tre kursusdage. Inden den sidste dag skal du besvare en mindre opgave. 

På kurset møder du nogle af SBi's eksperter i bygningsfysik og får dermed også et grundlag for at beslutte, om du vil gennemføre videreuddannelsen Master i Bygningsfysik.

Kommende kurser

Kurset afholdes hos SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, alle dage kl. 09.00-16.00.Pris kr. 12.800 ekskl. moms.

- Early bird rabat: Hvis du tilmelder dig senest den 19. august 2017, giver vi 10% rabat på deltagergebyret.

Den seneste udgave af SBi-anvisning 224, ‘Fugt i bygninger’, SBi-anvisning 221, ’Efterisolering af etageboliger’, SBi-anvisning 239, ’Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning’ samt SBi-anvisning 240, ’Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger’ udleveres på kurset.

Prisen er ekskl. overnatning.

Early bird rabat: Hvis du tilmelder dig senest den 2. april 2017, giver vi 10% rabat på deltagergebyret.


 

Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen i dialog med en kursist (Foto: Jørgen True)

Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen i dialog med en deltager på SBi-kurset om fugt og efterisolering, som blev afholdt i København november-december 2014. (Foto: Jørgen True)

 

For spørgsmål om kurset, tilmelding m.m. kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen på tlf. 99 40 23 21 eller skriv til kurser@sbi.aau.dk

 

Sidst opdateret 15. december 2016