Demensvenlige plejeboliger - Kursus om nybyggeri og ombygning af plejeboliger

Danmark skal være et demensvenligt samfund, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i sit oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 med titlen ’Et trygt og værdigt liv med demens’.

Danmark skal være et demensvenligt samfund, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i sit oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 med titlen ’Et trygt og værdigt liv med demens’. Det indebærer, at de fysiske rammer, herunder plejeboliger, skal indrettes, så de imødekommer behov hos mennesker med demens.

Demenshandlingsplanen henviser til SBi’s nye anvisninger 259 og 263 om plejeboliger for personer med demens. Begge anvisninger indeholder forskningsbaserede anbefalinger til indretning, der kan medvirke til trivsel og livskvalitet og bidrage til forebyggelse af magtanvendelse.

SBi’s kursus ’Demensvenlige plejeboliger’ går i dybden med disse anbefalinger og gennemgår eksempler på løsninger, rettet mod både nybyggeri og ombygninger af eksisterende plejeboliger. 

Flere og flere bliver demente

SBi-anvisning 263 Plejeboliger for personer med demens

Sandsynligheden for at få en demenssygdom øges med alderen. Middellevealderen stiger, og derfor vil en voksende andel af befolkningen også opleve at blive demente.

Det øger behovet for plejeboliger, der ikke kun er egnede til personer med fysiske funktionsnedsættelser, men også tager hensyn til beboere med demenssygdomme.

En række initiativer sigter i øjeblikket mod at fremme ombygning og udbygning af eksisterende plejeboliger til i højere grad at kunne opfylde behov hos beboere med demens. Bl.a. uddeler Sundheds- og Ældreministeriet penge fra satspuljen til formålet.

På kurset får du en række anbefalinger vedr. demensvenlige plejeboliger, der supplerer de krav, som i øvrigt stilles til en plejebolig.

Kursus med de førende eksperter

På kurset møder du landets førende eksperter, når det handler om plejeboliger for personer med demenssygdomme.

Portrætfoto af Lone Sigbrand, cirkulær udsparring. Seniorkonsulent, arkitekt MAA Lone Sigbrand

Lone Sigbrand har siden 2006 arbejdet med tilgængelighed hos SBi med rådgivning af tegnestuer, efteruddannelse af rådgivere og udvikling af nye retningslinjer for byggeri vedr. tilgængelighed. Hun har bl.a. været forfatter til SBianvisning 259, ’Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål’.

Portrætfoto af Nanet Mathiasen, cirkulær udsparring.
Forsker, arkitekt MAA, ph.d. Nanet Mathiasen

Nanet Mathiasen har 17 års erfaring som underviser og forsker i lys på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Siden 2015 har hun været ansat som forsker på SBi, hvor hun har fokus på universelt design, herunder særligt plejeboligers arkitektur.

Portrætfoto af Inge Mette Kirkeby, cirkulær udsparring.
Seniorforsker, arkitekt MAA, ph.d. Inge Mette Kirkeby

Inge Mette Kirkeby har en doktorgrad i arkitektur fra KTH i Stockholm og har gennem de seneste 15 år forsket i offentlige bygningers arkitektur, renovering af almene boliger, samt hvordan forskningsbaseret viden bliver formidlet til og anvendt blandt praktiserende arkitekter.

Eksempel på et program fra et tidligere afholdt kursus: 

Tid    EmneNavn
8.30
Registrering
Let morgenmad
9.00

Velkomst og praktiske oplysninger

Birgitte Christiansen, SBi
9.05

Intro til anvisningen

Baggrund og lovgivningsmæssige rammer for plejeboligbyggeri
Lone Sigbrand, SBi
9.45

Demenssygdomme

Hvilken rolle spiller de fysiske rammer for trivsel og livskvalitet hos personer med de mest almindelige demenssygdomme?
Karen Tannebæk, Nationalt Videns-center for Demens
10.15 PAUSE
10.30

Hjemlighed og atmosfære

Hvordan beskrives ’hjemlighed’ ud fra en forskningsmæssig vinkel og kan en hjemlig atmosfære etableres i en plejebolig, som også skal være arbejdsplads for personale?
Inge Mette Kirkeby, SBi
11.15

At finde vej

Mange personer med demens mister fornemmelse af tid og sted og kan ikke finde vej på egen hånd. Kan man bygge så personer med demens i højere grad kan klare sig selv?
Annette Bredmose, SBi
11.45 Spørgsmål og diskussion Lone Sigbrand, SBi
12.30 FROKOST
13.30

Lysets betydning

Både dagslys og elektrisk lys har stor betydning for menneskers trivsel. Ikke kun for at se og få oplevelser via synet, men også for at få en god døgnrytme og dermed trivsel og sundhed. Men hvordan kan den gode lyssætning etableres i en plejebolig?
Nanet Mathiasen, SBi
14.15

Kontakt til naturen

For mange mennesker er oplevelser i naturen med til at give livskvalitet. Hvilke forhold er vigtige at inddrage, hvis personer med demens også skal få udbytte og glæde af naturen?
Lone Sigbrand, SBi
14.45 PAUSE
15.00 Spørgsmål og diskussion Lone Sigbrand, SBi
15.45 Afrunding Lone Sigbrand, SBi
16.00 Tak for i dag

Ret til justeringer forbeholdes.

Kommende kurser

Kurset afholdes hos SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, kl. 9.00-16.00.

Deltagerpris:

Kr. 4.300 ekskl. moms

Early bird rabat: Hvis du tilmelder dig senest den 5. september 2017, giver vi 10% - Early bird rabat: Hvis du tilmelder dig senest den 19. august 2017, giver vi 10% rabat på deltagergebyret.rabat på deltagergebyret.

Med i deltagergebyret er SBi-anvisning 259, ’Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål’, SBi-anvisning 263 'Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler' og forplejning i løbet af hele kursusdagen. 

Ældre kvinde sidder i armstol og holder en kat i armene.

Demensvenlige plejeboliger handler meget om at give beboerne de optimale rammer for hjemlighed og tryghed. (Foto: Colourbox)


For spørgsmål om kurset, tilmelding m.m. kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen på tlf. 99 40 23 21 eller skriv til kurser@sbi.aau.dk

Sidst opdateret 14. marts 2017