Konference: Energineutralt byggeri

26. maj 2014 kl. 8:30 til 17:00 på Aalborg Universitet Auditoriet NOVI Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg

Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri afholder konferencen 'Energineutralt byggeri'.

Byggesektoren spiller en central rolle i forbindelse med fremtidens reduktion af udledningen af drivhusgasser og omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi. Danmark er på forkant i denne udvikling.

Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri har i sin forskning siden 2009 fokuseret på en tværvidenskabelig tilgang til udvikling af nye bygningskoncepter og løsninger for energineutralt byggeri, der kan håndtere de fremtidige udfordringer.

Konferencen afholdes for at markere afslutningen på forskningsarbejdet medfinansieret af Det Strategiske Forskningsråd og samtidig præsentere nogle af de væsentligste resultater, der er opnået i de sidste fem år. Resultaterne er opsummeret i tre mindre publikationer, som vil blive præsenteret for og udleveret til deltagerne. Derudover vil resultaterne af flere af de gennemførte ph.d.-projekter blive præsenteret.

Se program (pdf).

Tilmelding

Sidst opdateret 10. april 2014