Indeklimaforskere vil styrke samarbejdet med byggebranchen

Cisbo består af en gruppe indeklimaforskere, der ønsker at udbrede samarbejde mellem den offentlige forskning på indeklimaområdet og byggeindustrien. Det skal ske ved bl.a. ved at danne interessentnetværk, som skal omsætte forskernes resultater til praktiske løsninger i byggeriet.

Der har gennem mange år været et nært samarbejde mellem den offentlige forskning på indeklimaområdet og byggeindustrien i form af producenter af materialer og komponenter, fx til ventilationssystemer.

Nu ønsker en gruppe indeklimaforskere at udbrede dette samarbejde til at omfatte en bredere kreds, bl.a. ved at danne nogle interessentnetværk, som skal omsætte forskernes resultater til praktiske løsninger i byggeriet.

”Vi oplever, at der er et påtrængende behov for en bredere dialog mellem forskerne og bygge- og boligsektorens praktikere, sådan at en større del af den viden, vi opnår i indeklimaforskningen, vitterligt medfører indeklimamæssige forbedringer”, siger professor Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Torben Sigsgaard er leder af Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), som er et forskningscenter uden mure, finansieret af Realdania. Det er også Realdania, som har initieret idéen om at prioritere samarbejdet mellem forskning og praksis for at få en brederes kreds af byggeriets aktører i spil som aftagere af forskningsbaseret viden på indeklimaområdet.

Startskuddet lyder 17. april

CISBO er i fuld gang med en række store forskningsprojekter, som skal forbedre vores viden om de komplekse forhold, der påvirker indeklimaet i boliger. Alle projekterne sigter mod at give forskningsresultater, som kan føre til nye, praktiske løsninger, bedre boliger og en bedre sundhedstilstand.

Derfor har Torben Sigsgaard og hans kolleger i CISBO inviteret bygge- og boligsektorens aktører med interesser på indeklimaområdet til en konference i København 17. april, hvor de vil præsentere centrets første resultater og diskutere, hvor og hvordan resultaterne kan implementeres.

”Startskuddet til vores bredere samarbejde lyder 17. april, og jeg håber, at rigtig mange har lyst til at høre om alt det, vi har fundet ud af om indeklima og sundhed i boliger, og at konferencen også vil bære frugt i form af nye, varige samarbejdsrelationer mellem forskere og virksomheder”, siger Torben Sigsgaard.

Man kan tilmelde sig konferencen og CISBO’s interessentnetværk på www.cisbo.dk.

Yderligere oplysninger: Professor Torben Sigsgaard, ts@mil.au.dk eller mobil 2899 2426.

Faktaboks:

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO)

CISBO er finansieret af Realdania og omfatter indeklimaforskere fra nogle af Danmarks vigtigste forskningsinstitutioner på indeklimaområdet:

-     Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
-     Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet
-     Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
-     Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
-     Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København

Kom med i CISBO’s netværk

CISBO er et forskningscenter uden mure, men også et netværk for professionelle praktikere med interesser i indeklimaforhold: Rådgiverne, de udførende, bygematerialeindustrien, bolig- og ejendomssektoren, sundhedssektoren, forbruger- og brancheorganisationer, myndighederne samt andre professionelle aktører.

www.cisbo.dk kan man registrere sig som medlem af netværket og dermed bl.a. få løbende information om aktiviteterne i CISBO, ligesom man kan tilmelde sig konferencen 17. april om indeklima og sundhed i boliger.

Forskere

Lars Gunnarsen, Jesper Kirkeskov

Torben Sigsgaard, Steffen Loft, Geo Clausen og Peter Wolkoff

Der er et påtrængende behov for en bredere dialog mellem indeklimaforskerne og bygge- og boligsektorens praktikere, mener lederen af CISBO, professor Torben Sigsgaard.

Der er et påtrængende behov for en bredere dialog mellem indeklimaforskerne og bygge- og boligsektorens praktikere, mener lederen af CISBO, professor Torben Sigsgaard.

Konferencen om indeklima og sundhed i boliger finder sted 17. april på Aalborg Universitet København i Sydhavnen.

Konferencen om indeklima og sundhed i boliger finder sted 17. april på Aalborg Universitet København i Sydhavnen.

Sidst opdateret 30. marts 2012