Indbydelse til ph.d.-forsvar om partikelforurening i boliger

Mandag 19. maj 2014 kl. 14.00 på Aalborg Universitet København i Auditoriet (Lokale 1.008), A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København.

Mandag 19. maj 2014 kl. 14.00 på Aalborg Universitet København i Auditoriet (Lokale 1.008), A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København.

Michal Proctor Spilak forsvarer sin ph.d.-afhandling om mulighederne for at reducere eksponeringen for luftbårne partikler i boliger samt partikler og skadelige stoffer i senge. Titlen er: Exposure to particulate matter in dwellings and beds. Ph.d.-studiet er en del af forskningen i CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger). CISBO er finansieret af Realdania.

Vi bruger 90 % af vores tid indendørs, og flere epidemiologiske studier har vist, at luftbårne partikler i indeklimaet øger risikoen for hjerte-kar- og luftvejssygdomme samt kræft. I boliger kommer partikelforureningen hovedsageligt fra tændte stearinlys, madlavning, strygning og øvrige aktiviteter i hjemmet.

En luftrenser med HEPA-filter, der recirkulerer og filtrerer indeluften, kan reducere eksponeringen for luftbårne partikler. I første del af ph.d.- studiet undersøgte Michal Proctor Spilak, hvordan en sådan luftrenser kan reducere eksponeringen for partikler i boligen. Formålet var bl.a. at undersøge, om børn med astma fik reduceret behovet for astmamedicin efter midlertidig installation af balanceret mekanisk ventilation i deres soveværelser.

Den overordnede konklusion var, at en luftrenser kan reducere både antallet af ultrafine partikler og fine partikler med ca. 57 %. En lavere koncentration af partikler i indeluften blev fundet i boliger, hvor beboerne benyttede en elektrisk ovn fremfor en gasovn, og hvor gulvarealet var større pr. person. Resultaterne fra studiet indikerer, at den gennemsnitlige koncentration af ultrafine partikler i høj grad afhænger af menneskelig aktivitet i opholdsrummene.

 I anden del af sit ph.d.-studie undersøgte Michal Proctor Spilak partikler og skadelige stoffer i senge. Madrasser, puder og sengetøj kan indeholde både skadelige stoffer og partikler, som kan indeholde bakterier, hudceller og allergener. Madrastype, sengetøjsmateriale og rengøringsniveau afgør, hvor mange partikler der ophobes i sengen.

Michal Proctor Spilak har undersøgt, hvordan menneskelig aktivitet og sovearrangementets udformning påvirker afgivelsen af partikler til luften. En række testmadrasser blev kunstigt forurenet med støv og herefter testet med hjælp fra ti testpersoner.

Resultaterne fra studiet viste, at hverken kropsvægt eller støvmængde påvirkede madrassernes afgivelse af partikler til luften i væsentlig grad. Der var til gengæld en tydelig sammenhæng mellem afgivelsen af partikler og overfladevibrationerne og lufthastigheden over sengen. Puderne i sengene var væsentlige kilder, og brug af et ekstra almindeligt pudebetræk forhindrede ikke puderne effektivt i at afgive partikler.

Forsvarets bedømmelsesudvalg består af forskningschef Søren Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København; lektor Rikke Bramming Jørgensen

Department of Industrial Economics and Technology Management, Norwegian University of Science and Technology og lektor Lars Ekberg, CIT Energy Management AB, Chalmers University of Technology. Moderator er forskningschef Niels-Jørgen Aagaard, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København.

Forsvaret foregår på engelsk.

Efter forsvaret vil der blive lejlighed til at hilse på Michal Proctor Spilak ved en lille reception.

Yderligere oplysninger hos professor Lars Gunnarsen.

Indbydelse til ph.d.-forsvar om partikelforurening i boliger

Michal Proctor Spilak på feltarbejde..

Forskere

Sidst opdateret 02. juli 2014