Hvad sker der på vinduesfronten?

31. oktober 2011 kl. 14-17. Eftermiddagsseminar om den energirigtige vinduesløsning i IDA-huset. Fri entré.

Eftermiddagsseminar i IDA-huset, den 31. oktober 2011 kl. 14-17.

I bygningsreglementet er der indført nye krav til vinduer, og samtidig er der etableret en ny enermærknings-ordning for vinduer. Husejere opfordres til at skifte vinduer, og Go’Energi fører kampagne for den energibesparende vinduesløsning. Alle er enige om, at der i stort omfang kan spares energi og klimabelastning, hvis man gør noget ved sine vinduer. Ja faktisk har vinduesteknologien ført os så langt, at husets vinduer i dag kan klare en stor del af rumopvarmningen.

Men hvad er så den energirigtige vinduesløsning? Regler, rådgivning, kampagner og teknologi peger i mange retninger, og husejeren tøver, alt i mens varmen 'fosser' ud af de gamle vinduer.

Med tre vinduessagkyndige budt ind, henvender eftermiddagsseminar sig til alle, som er optaget af den energirigtige vinduesløsning, med at finde vej ud af vindueslabyrinten. 

Der er fri entre til arrangementet. 

Selskabet for Grønt Teknologi (SGT) arrangerer seminaret i samarbejde med Statens Byggeforskninginstitut (SBi).

Program

14.00  Åbning ved seniorforsker Ole Michael Jensen SGT/SBi
14.15  Bygningsreglement og mærkningsordning i strid med sund energifornuft.  Oplæg ved civ.ing. og arkitekt Thomas H. Kampmann, Center for bygningsbevaring, Rådvad.
15.00  Kaffe
15.15  Vinduer og energibesparelser - hvad anbefaler Go' Energi? Ved projektleder Jesper Ditlefsen, Go' Energi.  16.00  Vinduer i nutidens og fremtidens byggeri. Oplæg ved Kurt Emil Eriksen, afdelingschef VKR Holding A/S
16.45  Afrundingsdebat
17.00  Slut

Program for koferencen 'Hvad sker der på vinduesfronten?' (pdf)

Sidst opdateret 14. oktober 2011