Seminar: Hvad er universel design?

Med dette spørgsmål som omdrejningspunkt inviterer Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet København til seminar om begrebet universel design i relation til tilgængelighed og arkitektonisk kvalitet.

Med dette spørgsmål som omdrejningspunkt inviterer Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet København til seminar om begrebet universel design i relation til tilgængelighed og arkitektonisk kvalitet.

Seminaret finder sted 12. november 2013 kl. 9.30-15.30 på Aalborg Universitet København, Frederiks Kaj 12, lokale 0.06, 2450 København SV.

Universel design er et relativt nyt begreb i Danmark. Det blev for alvor introduceret i 2009, hvor Danmark ratificerede FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Universel design er imidlertid endnu ikke formelt defineret i en dansk sammenhæng. Derfor er der fortsat mulighed for at medvirke til at give begrebet et indhold, der passer til danske forhold.

I en række andre lande bruges universel design som betegnelse for både designmetode, politisk vision og rettighedsprincip.

Skal vi i Danmark bruge begrebet på samme måde?

På seminaret bliver begrebet universel design udfoldet med udgangspunkt i oplæg fra nogle af de fagområder, som har relation til de sansemæssige, sociale og fysiske aspekter af arkitekturen.

Deltagere i seminaret har mulighed for at være med i en bred faglig diskussion sammen med andre deltagere fra praksis og forskning.

Læs mere om seminaret. Her kan man se programmet og tilmelde sig. Prisen for at deltage er 950,00 kr. ekskl. moms.

Yderligere oplysninger hos rådgiver Philip Jensen.

Oplægsholdere på seminaret 12. november 2013

Bo Mortensen, akustiker, civilingeniør, Kunstakademiets Arkitektskole
Camilla Ryhl, professor, arkitekt MAA, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København
Hans Thor Andersen, forskningschef, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København
Kirsten Ketcher, professor, dr.jur. Kirsten Ketscher, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Morten Elle, civilingeniør, lic. techn., Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling, Aalborg Universitet
Tina Saaby, stadsarkitekt Københavns Kommune
Ulrika K. Stigsdottir, professor (MSO) i landskabsarkitektur, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet.

Seminar: Hvad er universel design?

Skovpavillon tegnet og bygget af Rural Studio, Alabama (Foto: Camilla Ryhl).

Sidst opdateret 14. oktober 2013