Håndtering af byggeaffald med PCB

Hvis en bygning med PCB renoveres eller rives ned, kan arbejdet skabe byggeaffald med PCB.

PCB er en persistent organisk miljøgift (POP), som kun langsomt nedbrydes i miljøet og har potentiale til at sprede sig over store afstande, bl.a. til de arktiske områder. PCB er fedtopløseligt og kan opkoncentreres gennem fødekæder, med negativ effekt på menneskers sundhed og miljøet.

Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse indeholder særlige regler om byggeaffald med PCB. Det er vigtigt, at disse regler overholdes, så PCB-holdigt byggeaffald bortskaffes med mindst mulig risiko for det ydre miljø.

Målgruppen for dette eftermiddagskursus er nedrivere, rådgivere og kommunale embedsmænd, der arbejder med planlægning, rådgivning og sagsbehandling i byggeopgaver, der omfatter bygninger med PCB.

Kurset tager udgangspunkt i de to SBi-anvisninger om PCB. Det er professor Lars Gunnarsen og anvisningernes forfatter, seniorforsker Helle Vibeke Andersen, der underviser på kurset sammen med Kristoffer Møller Waldorf, fra Frederiksberg Kommune, der fortæller om, hvordan kommunen håndterer affaldsbekendtgørelsens regler om affald med PCB.

På kurset får du bl.a. indsigt i principper for udsortering af PCB fra byggeaffald, klassificering af byggeaffald og opgørelse af affaldsmængder.

Du kan evt. kombinere dette kursus med kurset om afhjælpning af PCB i indeklimaet, der gennemføres samme dag om formiddagen.

Tilmeld dig kommende kurser

> Vi er ved at finde datoer for oprettelse af nye kurser. Skriv til , så vender vi tilbage med besked om, hvornår næste kursus afholdes.

Pris

2.300 kroner ekskl. moms.
Med i prisen er SBi-anvisning 241, ’Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger’, samt SBi-anvisning 268, 'PCB i bygninger - Afhjælpning, renovering og nedrivning'.

Forskere

Lars Gunnarsen, Helle Vibeke Andersen

Kristoffer Møller Waldorf, Frederiksberg Kommune

For spørgsmål om kurset, tilmelding m.m. kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen på tlf. 99 40 23 21 eller skriv til kurser@sbi.aau.dk

Sidst opdateret 21. februar 2017