Energieffektive boliger bidrager til bæredygtig byudvikling

Modernisering og energirenovering af vores boliger sættes i relation til bæredygtig byudvikling på konferencen 'Boligdag 2012: Bæredygtig byudvikling - virker de integrerede løsninger?' 25. maj i København.

Bæredygtige byer har været et tema i byudviklingen i snart en del år. Det handler bl.a. om at tage vare på miljøet, ren energi, affaldshåndtering og transport. Men hvilken rolle spiller modernisering og energirenovering af vores boliger i byernes udvikling, når det gælder bæredygtighed?

Den vinkel er temaet for Boligdag 2012, der er arrangeret af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Boligforskning. Boligdagen, der har overskriften Bæredygtig byudvikling - virker de integrerede løsninger? finder sted 25. maj på Aalborg Universitet, København: Frederikskaj 10A, 2450 København SV i tidsrummet 9.30 til15.30.

Her vil forskere og praktikere beskrive tendenserne i den bæredygtige byudvikling og komme med deres konkrete bud på løsninger, der skaber resultater i praksis. De kommer bredt omkring, og deltagere i boligdagen får dermed en status på, hvor vi står i dag, og hvad der skal til for at komme videre. Deltagerne får også mulighed for at netværke med andre professionelle og interesserede på området.

Kommunerne skal agere proaktivt

Mange kommuner gør allerede i dag en indsat for at blive mere grønne.  Mange har meldt sig som klimakommuner, der forpligter dem til at reducere kommunens samlede CO2-udslip med minimum 2 pct. om året. For at nå det mål, har kommunerne indset, at det ikke er nok kun at se på de kommunale bygninger, når der skal energirenoveres og moderniseres. De private boligejere, de almene boligbebyggelser, private skoler og lign. skal også være med, hvis det skal batte noget. Derfor tager de initiativ til at etablere eller går med i partnerskaber med andre aktører for dels at bruge hinandens kompetencer, dels at stille kapacitet til rådighed for at reducere CO2-forbruget. Det at kommunerne bakker op om initiativer er tillidsvækkende og med til, at indsatserne får succes.

”Et eksempel på grøn vækst er, at kommunen sørger for at sende lokale håndværkere på kursus i energirenovering, så de bedre er i stand til at rådgive kunderne i, hvad de kan gøre for energieffektiviteten, når de alligevel skal have skiftet vinduer eller lagt nyt tag. På den måde får kunderne et bedre produkt ved at de sparer på varmeregningen, de får et bedre indeklima, og CO2’en reduceres”, siger seniorforsker Jesper Ole Jensen fra SBi, der på boligdagen holder oplæg om kommunernes mere proaktive rolle.

Han suppleres af projektchef Poul Rask Nielsen fra Frederikshavn Kommune, der i sit indlæg taler om, hvordan kommunerne kan gå foran i den bæredygtige omstilling af boligmarkedet. Derudover vil by- og miljødirektør i Frederiksberg Kommune fremlægge Frederiksbergs bæredygtighedsstrategi, og seniorforsker Lars A. Engberg fra SBi vil tale om bæredygtig byfornyelse i København.

Andre indlæg på boligdagen kommer ind på dels de almene boligbebyggelser, dels energiselskabernes muligheder for fremme bæredygtige byer.

Boligdag 2012 er støttet økonomisk af Realdania. Center for Boligforskning følger op med en workshop, der arbejder videre med temaet ’bæredygtig byudvikling’ med henblik på at iværksætte nye forskningsprojekter. Hold øje med centrets hjemmeside: boligforkning.dk eller kontakt centerleder professor Claus Bech-Danielsen: cbd@sbi.aau.dk.

Program og tilmelding til Boligdag 2012: Bæredygtig byudvikling - virker de integrerede løsninger?

Til redaktionen: Yderligere oplysninger fås hos seniorforsker Lars A. Engberg eller seniorforsker Jesper Ole Jensen.

Som journalist er du velkomme til at deltage gratis i boligdagen. Du bedes blot melde din ankomst til sekretær Annette Johnsen af  hensyn til forplejningen.

Udskiftning til energiruder er med til at energieffektivisere vores boliger. Vi sparer på varmeregningen, på CO2-udslippet, og byerne bliver grønnere. (Foto: Colourbox).

Udskiftning til energiruder er med til at energieffektivisere vores boliger. Vi sparer på varmeregningen, på CO2-udslippet, og byerne bliver grønnere. (Foto: Colourbox).

Sidst opdateret 25. september 2012