Dokumentation af bærende konstruktioner

Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation og anerkendte statikeres virke.

Kurset holdes i et samarbejde mellem DKBI, Byggecentrum og Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad lærer jeg? 

Du indføres i reglerne i den nyligt opdaterede SBi-anvisning 223 "Dokumentation af bærende konstruktioner - Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation" (2016).  

Denne fungerer som en del af BR15 (bilag 4), som en anvisning og som et "værktøj" der kan bruges i det daglige arbejde med statisk dokumentation.

Endvidere gennemgås de nye regler (2016) for anerkendte statikeres virke.  

Indhold  

Du får gennemgået:

 • Reglerne i BR15 vedrørende statisk dokumentation og hvordan anvisningen anvendes i praksis
 • Baggrunden for de regler, principper, vejledninger etc., der er indeholdt i anvisningen - suppleret med eksempler.
 • Reglerne for anerkendte statikeres virke, så du - uanset om du er anerkendt statiker eller ej - er bekendt med reglerne knyttet hertil.

Emner 

 • BR15 s regler vedrørende statisk dokumentation 
 • Organisation, herunder vigtige begreber som fx konstruktionsafsnit, grænseflader, dokumentationsklasser, rollefordeling, bygværksprojekterende og afsnitsprojekterende
 • Konstruktionsdokumentation - opbygning og indhold  
 • Projektdokumentation - opbygning og indhold  
 • Udformning og håndtering af dokumentation  
 • Kontrol og tilsyn - hvem, hvad, hvor meget, hvordan etc.  
 • BR15 s regler vedr. anerkendte statikere  
 • Anerkendte statikeres virke  

Kursusmateriale

Publikationen og reglerne for anerkendte statikeres virke, samt det til kurset udviklede undervisningsmateriale.  

NB! Du bedes selv medbringe SBi-anvisning 223.

  

Målgruppe  

Kurset henvender sig til projekterende ingeniører hos rådgivere, entreprenører og leverandører, samt ingeniører hos bygningsmyndighederne.  

Undervisere  

Senior Chefkonsulent Bent Feddersen, Rambøll (kursusleder)  

Institutdirektør Niels-Jørgen Aagaard, DTU BYG - Institut for Byggeri og Anlæg  

Byggecentrum, DKBI, SBi (Aalborg Universitet, København) forbeholder sig ret til ændringer.

Pris

Pris: kr. 4.300 (ekskl. moms)

Tilmeld dig kommende kurser

> Vi er ved at oprette nye kurser. Skriv til , så vender vi tilbage med besked om, hvornår næste kursus afholdes

Sidst opdateret 07. december 2016