Demensvenlige plejeboliger - Kursus hos SBi

5. oktober 2017: Danmark skal være et demensvenligt samfund, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i sit oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 med titlen ’Et trygt og værdigt liv med demens’. Det indebærer, at de fysiske rammer, herunder plejeboliger, skal indrettes, så de imødekommer behov hos mennesker med demens.
Starttidspunkt
5. oktober 2017 09:00
Sluttidspunkt
5. oktober 2017 16:00
Sted
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Indhold

Danmark skal være et demensvenligt samfund, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i sit oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 med titlen ’Et trygt og værdigt liv med demens’. Det indebærer, at de fysiske rammer, herunder plejeboliger, skal indrettes, så de imødekommer behov hos mennesker med demens.

 Demenshandlingsplanen henviser til SBi’s nye anvisninger 259 og 263 om plejeboliger for personer med demens. Begge anvisninger indeholder forskningsbaserede anbefalinger til indretning, der kan medvirke til trivsel og livskvalitet og bidrage til forebyggelse af magtanvendelse.

SBi’s kursus ’Demensvenlige plejeboliger’ går i dybden med disse anbefalinger og gennemgår eksempler på løsninger, rettet mod både nybyggeri og ombygninger af eksisterende plejeboliger. 

Det næste kursus afholdes den 5. oktober 2017. Tilmeld dig allerede nu og opnå rabat på deltagergebyret. 

Demensvenlige plejeboliger SBi-kursus

Sidst opdateret 14. marts 2017