Bygningsfysikdag 2017

10. maj 2017: På bygningsfysikdagen deler forskere, praktikere og beslutningstagere den nyeste viden om bygningsfysik.
Starttidspunkt
10. maj 2017 09:00
Sluttidspunkt
10. maj 2017 16:00
Sted
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Indhold

Bygningsfysikdag 2017 afholdes onsdag den 10. maj 2017 kl. 09.00-16.00.

Årets tema er fugtsikre facader, hvor vi kommer omkring så forskellige, aktuelle bygningsfysiske emner som dampspærrer, trykprøvning, vindspærrer, lette facadeelementer, solafskærmninger, tyndpuds, brandsikkerhed og forventede ændringer i BR18.

Se hele programmet og tilmeld dig på bygningsfysikdag.dk.

Bygningsfysikdagen afholdes i samarbejde mellem IDA Bygningsfysik, BYG-ERFA og SBi ved Aalborg Universitet København.

Sidst opdateret 06. april 2017