Basiskursus samt TotalConceptet som business case for rådgivere, energikonsulenter og udførende

Basiskurset samt TotalConceptet som business case består af fire moduler fordelt på to kursusdage: 

Dag 1 (november 2016):
 • Modul I: Basiskursus for beslutningstagere og praktikere
 • Modul I+ for praktikere
 • Modul III: TotalConceptet som business case for praktikere
 Dag 2 (januar 2017):
 • Modul II: Evaluering for praktikere
Målgruppe:

Ejere/ejer-repræsentanter, bygherrer, investorer, porteføljemanagere, driftsansvarlige, rådgivere, energikonsulenter og udførende.

For at få fuldt udbytte af kurset anbefaler vi, at du har beskæftiget dig med energioptimering af eksisterende bygninger på beslutnings- og udførelsesniveau – og evt. deltaget i en forudgående introduktion.

Dag 1:

Basiskursus (Modul I) for beslutningstagere og praktikere

I løbet af tre timer gennemgås TotalConceptet som en metode til opnåelse af omkostningseffektive energibesparelser inden for forudsatte investeringsafkast, og i hvilket omfang afkastet er opnået.

Program formiddag:
(denne del af programmet afholdes sammen med Basiskursus for bygherrer og bygningsejere)
 • Introduktion til Totalkonceptet som metode, herunder organisering (roller) og tretrinsmodellen:
  • Trin 1: Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, inkl. paradigmer, værktøjer mv.
  • Trin 2: Gennemførelse og perfomancetest
  • Trin 3: Målinger og opfølgning
 • Introduktion til økonomimodellen med intern rente og tilhørende værktøj (output)
 • Præsentation af case(s)
 • Workshop - hvordan kommer man i gang?
 • Opsamling og frokost

Program eftermiddag: 

Modul I+ for praktikere

Om eftermiddagen undervises du i, hvordan du bruger metoden til at beregne det økonomiske potentiale med energioptimeringstiltag. Du får viden og træning i at opstille en business-case som illustrerer de mest omkostningseffektive energibesparelser inden for et givet forudsat investeringsafkast.

 • Opsamling på workshop
 • Introduktion til workcase (udlevering af data, installation af Totalværktøjet mv.)
 • Præsentation af resultater - Deltagerne præsenterer de resultater, som de har opnået ved at arbejde med egne cases/workcasen og får feedback herpå fra underviserne.            
 • Opsamling og aftaler om opfølgning (Kursusmodul II – Evaluering)

Program eftermiddag - fortsat: 

TotalConceptet som business case for praktikere (Modul III)

I løbet af en times tid gennemgås markedspotentiale og mulighederne for at opbygge en business case med TotalConceptet som en rådgivningsydelse.

 • Markedspotentialet for BTC-metoden, herunder
  • Aktuelle forhold i markedet
  • Konkurrerende metoder til BTC
  • Estimering af markedspotentialet
 • Serviceydelser tilknyttet BTC-metoden, herunderBTC-metoden som forretningskoncept, herunder
  • Arbejdsprocesser
  • Involverede interessenter (kunder) og nøgleaktører
  • Ydelsen som BTC Manager (energikoordinator)
  • Roller og ansvar blandt involverede aktører
  • Muligheder, udfordringer og løsninger ved serviceydelser, baseret på metoden
  • Generelle forretningsbetragtninger ved implementering af serviceydelserne.

Dag 2:

Totalkonceptet: Evaluering (Modul II) for praktikere

I løbet af en formiddag/eftermiddag diskuteres erfaringerne med at arbejde med ’Totalkonceptet’ og der er tid til afklarende spørgsmål, tips og andre gode råd.

Forudsætningen for at få fuldt udbytte af dette kursus er, at du har arbejdet (videre) med eller gennemført mindst Trin 1 i et konkret projekt og således har gjort dig konkrete erfaringer med at bruge TotalConceptet eller dele heraf.
 • Seneste nyt om/fra Totalkonceptet, herunder evt. opdateringer af paradigmer, værktøjer mv.
 • Kort præsentation af deltagernes cases – i plenum
 • Workshop om deltagernes erfaringer med Totalkonceptet i praksis – i grupper
 • Præsentation af hovedpointer fra workshoppen – i plenum


Forud for kurset får deltagerne fremsendt en liste over de data og informationer, der er nødvendige for at kunne arbejde med egen case, som de opfordres til at medbringe. I så fald arbejdes der som udgangspunkt individuelt og superviseret med denne case.


Oplægsholdere og facilitatorer:
Graves Simonsen, Bygherreforeningen
Alireza Afshari, Statens Byggeforskningsinstitut v/ Aalborg Universitet
Pawel Krawczyk, Rambøll


Tilmelding

Tilmeld dig Basiskursus samt Totalkonceptet som business case i København

Kurset afholdes den 22. november 2016 kl. 09.00-17.00: Modul I, Modul 1+ og Modul III og den 23. januar 2017 kl. 09.00-11.00: Modul II  
Sted: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV 

Kurset afholdes den 23. november 2016 kl. 10.00-18.00: Modul I, Modul I+ og Modul III og den 25. januar 2017 kl. 10.00-12.00: Modul II
Sted: Navitas/Aarhus Universitet, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C


Det er gratis at deltage i kurserne. Hvis du har tilmeldt dig og bliver forhindret i at møde op, bedes du melde skriftligt afbud til . Du er også meget velkommen til at give pladsen til en kollega. 

Det er muligt kun at tilmelde sig et eller to af modulerne for rådgivere, energikonsulenter og udførende: hvis du ønsker dette, bedes du kontakte Anne Kristine Busch hos Bygherreforeningen.

Sidst opdateret 01. september 2016