Basiskursus for bygherrer og bygningsejere

I løbet af tre timer gennemgås TotalConceptet som en metode til opnåelse af omkostningseffektive energibesparelser inden for forudsatte investeringsafkast, og i hvilket omfang afkastet er opnået.

Målgruppe:

Ejere/ejer-repræsentanter, bygherrer, investorer, porteføljemanagere og driftsansvarlige.

(Dette modul er en del af Basiskursus samt TotalConceptet som business case for rådgivere, energikonsulenter og udførende og afholdes sammen med dette)

For at få fuldt udbytte af kurset anbefaler vi, at du har beskæftiget sig med energioptimering af eksisterende bygninger på beslutnings- og udførelsesniveau – og evt. deltaget i en forudgående introduktion.

Program:
 • Introduktion til TotalConceptet som metode, herunder organisering (roller) og tretrinsmodellen:
  • Trin 1: Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, inkl. paradigmer, værktøjer mv.
  • Trin 2: Gennemførelse og perfomancetest
  • Trin 3: Målinger og opfølgning
 • Introduktion til økonomimodellen med intern rente og tilhørende værktøj (output)
 • Pause
 • Præsentation af case(s)
 • Workshop - hvordan kommer man i gang?
 • Opsamling
Oplægsholdere:

Graves Simonsen, Bygherreforeningen, Alireza Afshari, Statens Byggeforskningsinstitut v/ Aalborg Universitet og Pawel Krawczyk, Rambøll

Tid og sted:

> Modul I: 22. november 2016 kl. 09.00-12.00 hos Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

> Modul I: 23. november 2016 kl. 10.00-13.00 hos Navitas/Aarhus Universitet, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Pris: Det er gratis at deltage i kurset.

Sidst opdateret 16. november 2016