Doktorafhandling

Skolen finder sted

Afhandlingen sætter ord og begreber på samspillet mellem børn og skolens fysiske rammer og mellem pædagogik og arkitektur.

Der stilles stadig større krav til det vores børn skal lære i skolen, og måden, de skal lære at blive gode samfundsborgere på, bliver til hele tiden ændret alt efter nye pædagogiske linjer. Samtidig tilbringer børnene flere og flere timer i skolen.

Det medfører, at skolerne skal tilbyde klasseværelser, grupperum, faglokaler og fællesarealer både inde og ude, så børnene befinder sig godt i hverdagen, og skolerne skal sørge for, at skolebygningerne understøtter skolens pædagogiske linje.

I afhandlingen 'Skolen finder sted', sætter Inge Mette Kirkeby ord og begreber på samspillet mellem børn og skolens fysiske rammer og mellem pædagogik og arkitektur.

Inge Mette Kirkeby forsvarerede sin afhandling 31 august 2007 på KTH i Stockholm

Læs indledningen til 'Skolen finder sted' (pdf)

Bestil doktorafhandlingen: 'Skolen finder sted' (2006)

Læs pressemeddelelsen: 'Hverdagen i skolerne præges af skolebygningen' (15.03. 2007)

Artikel i Forsk25: Doktor i læringsarkitektur (03.2008)

Læs engelsk Summary

Læs engelsk abstract

Sidst opdateret 04. juni 2012