Artikel

Samspil mellem fysisk rum og hverdagsliv i skolen

Artikel i antologien 'Arkitektur, krop og læring', der giver en teoretisk og analytisk fremstilling af forskellige lærings- og hverdagsmiljøer.

I de senere år har der i skolesammenhæng været en stigende interesse for at undersøge, hvilke sammenhænge der er mellem skoleelevers tilgang til handling og læring og skolerummets indretning og forvaltning, eller mellem pådagogiske intentioner og de fysiske rammer.

Der er tilsyneladende skabt et synligt og ganske virksomt svælg mellem de formulerede pædagogiske intentioner på den ene side og på den anden side den måde, skolen som fysisk realitet traditionelt har været opbygget og organiseret på.

På denne baggrund har artiklen fokus på den fysisk-rumlige dimension i institutionaliseringen, pædagogikken og elevernes ageren og læring.

Artiklen er skrevet af seniorforsker Inge Mette Kirkeby fra SBi samt Thomas Gitz-Johansen og Jan Kampmann. Den indgår i antologien 'Arkitektur, krop og læring', der er udgivet af Hans Reitzels Forlag 2005.

Sidst opdateret 10. september 2007