Rapport

Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

En undersøgelse af tre danske indskolingsafdelinger, som viser, at bygning og pædagogisk forvaltning griber ind i hinanden i et komplekst samspil.

Tre danske indskolingsafdelinger åbnede dørene for et forskningsprojekt om samspillet mellem børn og skolens fysiske ramme. Målsætningen var at få mere viden om, hvordan de fysiske rammer griber ind i skolens dagligdag og i børnenes muligheder for at arbejde og lære, for at lege og være sammen. Der er udført observationsstudier og interviews med børnene sideløbende med en analyse af bygningerne. Materialet diskuteres ud fra forskellige perspektiver - arkitekturperspektivet, børneperspektivet og professionsperspektivet - og der udpeges en række temaer, der ligger mellem pædagogik og arkitektur. Undersøgelsen viser, at bygning og pædagogisk forvaltning ikke er uafhængige størrelser, men griber ind i hinanden i et komplekst samspil. Projektet er gennemført for Rum, Form, Funktion af Thomas Gitz-Johansen, Jan Kampmann og Inge Mette Kirkeby. Deres faglige baggrund er hhv. pædagogik, kulturgeografi og arkitektur.

Download publikationen: Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme (Rum Form Funktion, 2001)

Forskere

Inge Mette Kirkeby

Thomas Gitz-Johansen, Jan Kampmann

Sidst opdateret 29. januar 2007