Temahæfte

Rum Form Funktion i folkeskolen - Temahæfte

En samling artikler med en række perspektiver på folkeskolens indhold og fysiske ramme.

Det fysiske rum er medaktør på skolens arena. Et af vor tids mest aktuelle spørgsmål er derfor: I hvilke bygninger kan de pædagogiske intentioner i folkeskoleloven af 1993 bedst komme til udfoldelse? I denne bog anlægges en række perspektiver på skolens rum, skrevet af forfattere med forskellig baggrund og forskellig tilgang til emnet. Her er ikke tale om en tilkendegivelse af, hvad der er "rigtigt" eller "forkert". Derimod skal samlingen af artikler ses som et udtryk for en erkendelse af nødvendigheden af, at der - efter en årrække med næsten ingen aktiviteter inden for skolebyggerier- igen bliver ført en levende debat om forholdet mellem folkeskolens indhold og fysiske ramme. En åben debat, der kan påvirke udviklingen af skolebyggeri som en vedvarende proces, hvor vi fortsat lærer af erfaringerne og udvikler nye og mere hensigtsmæssige løsninger.

Download publikationen: 'Rum Form Funktion i folkeskolen - Temahæfte' (Undervisningsministeriet, 1998)

Forskere

Undervisningsministeriet

Sidst opdateret 29. januar 2007