Forskningsudgivelse

Plads til trivsel og udvikling

Formålet med projektet er at kvalificere og nuancere forholdet mellem børnehavernes fysiske udformning og aktørernes udførelse af og deltagelse i den pædagogiske praksis.

Rapporten afrapporterer et treårigt forskningsprojekt, der handler om relationen mellem på den ene side børnehavens fysiske rammer - pladsforhold og indretning - og på den anden side muligheder for at realisere børnehavens pædagogiske intentioner om trivsel og udvikling.

Projektets overordnede sigte er således at kvalificere og nuancere forholdet mellem børnehavernes fysiske udformning og aktørernes (pædagogers og børns) udførelse af og deltagelse i den pædagogiske praksis. Endvidere at kvalificere og forbedre den faglige argumentation i dialogen om, hvor meget plads og hvilken indretning, der er nødvendig for trivsel og udvikling. Herunder opfyldelse af læreplanernes alsidige krav og hensynet til børns forskellighed.

Forskningsprojektet er muliggjort gennem en bevilling fra BUPLs forskningsfond.

Se eller download rapporten 'Plads til trivsel og udvikling' (2013).

Se også ph.d.-afhandlingen: 'Plads til barndommen? – En undersøgelse af sammenhænge mellem plads, rum og pædagogisk praksis i børnehaven' (2013).

Forskere

Inge Mette Kirkeby

Susanne Dyhring Elle, Marie Louise Gammelby

Sidst opdateret 21. september 2015