Arbejdsrapport

Ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns kommune

Undersøgelse af procesforløb, samarbejde og det færdige resultat af 24 nyere, større byggesager.

Byggeudvalgets vurdering af procesforløbet, samarbejdet og det færdige resultat i 24 nyere, større byggesager. Undersøgelsen omfatter fire faser: skolernes egen forberedelse og opstarten, helhedsplanlægningen, projektering og byggeriets gennemførelse og aflevering samt det færdige resultat.

Resultater og analyser præsenteres i en arbejdsrapport. Den henvender sig først og fremmest til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (UUF) og de medarbejdere, der i det daglige arbejder med ud- og ombygning af skolerne i København, men den kan også have interesse for andre, der arbejder med skolebyggeri.

Sammenfatning og anbefalinger

Download rapporten: Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns kommune (2005)

Sidst opdateret 30. januar 2007