Avancerede facader på SDU, Sønderborg

Det er formålet at udvikle optimal styring for en kombination af bygningsintegrerede solceller, solafskærmning, dagslys og kunstlys ved intelligente facader, og at demonstrere dette i forbindelse med nybyggeriet af Syddansk Universitet/Forskerpark Syd i Sønderborg.

Det er formålet at udvikle optimal styring for en kombination af bygningsintegrerede solceller, solafskærmning, dagslys og kunstlys ved intelligente facader, og at demonstrere dette i forbindelse med nybyggeriet af Syddansk Universitet/Forskerpark Syd i Sønderborg. Sådanne multifunktionsfacader vil medføre en markant reduktion af energiforbruget til belysning, ventilation og køling i bygninger.

Der skal integreres solceller i solafskærmningen på Universitetets sydfacade. Solafskærmningen med solceller er bevægelig, således at man udnytter det forhold, at når der er størst behov for solafskærmning, er der også de bedste muligheder for at opsamle solenergien med de integrerede solceller (afskærmningen vender direkte mod solen).

I forbindelse med demonstrationsprojektet er det planen at undersøge brugertilfredsheden via spørgeskemaundersøgelser og at undersøge adfærdsregulering i form af registrering af el-forbruget i udvalgte rum i perioder, hvor disse rum forsynes fra solcelleanlægget og i perioder, hvor der ikke forsynes fra solcelleanlægget. Formålet er at undersøge, om brugerne bevidst eller ubevidst sparer på el-forbruget, når de ved, at strømmen kommer direkte fra solcellerne. Det er planen i et afgrænset kontorområde, bagved solcellefacaden, at indrette et "Plus-energi kontor" forsynet med de mest energieffektive kontormaskiner og belysningsarmaturer, der kan fås. Dette "Plus-energi kontor" forsynes med el fra en begrænset del af solcelleanlægget, og det er hensigten at demonstrere, at det er muligt at el-forsyne fremtidens kontor alene ved hjælp af solceller på kontorets 'egen' facade og måske endog sælge el fra "Plus-energi kontoret" til nettet.

SBi's arbejdsopgaver omfatter: Målinger ved kombinationen solceller-solafskærmning-dagslys-indeklima, brugeradfærd, spørgeundersøgelser samt formidlingsaktiviteter.

Intern projektleder: KBW

Samarbejdspartnere: Forskerpark Syd A/S (projektleder), Servodan A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Rekvirent: PSO Elfor

Forskere

Kim B. Wittchen

Sidst opdateret 24. marts 2006