Forskningsudgivelse

Gode udemiljøer ved nordiske skoler

16 eksempler på gode, velfungerende og inspirerende udemiljøer fra skoler i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

16 eksempler fra Danmark, Finland, Norge og Sverige

Sammenfatning:

Efter mange års nedprioritering af skolers fysiske rammer er man rundt om i Norden begyndt at istandsætte og omdanne arealerne omkring skolerne til spændende miljøer for både leg i frikvartererne og til undervisning i en lang række fag. Sverige, Norge, Finland og Danmark bidrager til samlingen med hver fire eksempler på gode, velfungerende og inspirerende udemiljøer.

Bestil eller download publikationen 'Gode udemiljøer ved nordiske skoler' (2004)

Pressemeddelelse: 'Skolers udearealer gøres attraktive' (29.04 2004) Dansk, Svensk, Finsk, Norsk.

Artikel i FORSK14: 'Langt mellem skoler med attraktive udearealer' (03.2004)

Forskere

Karen Attwell

Sidst opdateret 07. december 2006