Forskningsudgivelse

Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler

Otte skolers udearealer præsenteres for deres gode kvaliteter i forhold til skoleanlæg, materialer og beplantning samt drift.

Der tegner sig et noget broget billede af udearealerne på landets 1.600 folkeskoler. Det er kun et fåtal af de 600.000 skolebørn, der har mulighed for et aktivt og inspirerende udendørsliv i og mellem timerne. Men der er heldigvis en tendens til, at interessen for skolernes udearealer vokser. Med bogen er det derfor håbet, at de præsenterede otte gode anlæg kan være inspiration for skolerne til at komme i gang.

Bogens sammenfatning

Læs pressemeddelelsen: For lidt fokus på skolers udearealer (20.11. 2006)

Bestil eller download publikationen 'Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler' (2006)

Forskere

Karen Attwell

Sidst opdateret 12. juni 2012