Seminar (med links)

Evaluering af nyt skolebyggeri

Opfølgning af seminaret 'Evaluering af nyt skolebyggeri' 8.-9. februar 2007.

Der bygges skoler på livet løs i disse år. For miliarder af kroner skyder nye skole op i landskabet. Men virker de efter hensigten? Vi ved det ikke, for der foregår på det nærmeste ingen evaluering af byggerierne i forhold til nye pædagogiske linjer, der har brug for anderledes fysiske rammer.

Den 8. og 9. februar 2007 afholdt SBI i samarbejde med (Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) et seminar, der satte evaluering af undervisningsbyggerier på dagsordenen.

Forskere og praktikere fra landene Danmark, Finland, Norge, Sverige og Færøerne, Grønlang og Island præsenterede status for evaleringeren i deres hjemlande og diskuterede, om der var behov for et nordisk netværk, der tager sig af sagen med forskningsbaserede evalueringer, så de opnåede resultater kan komme fremtidige skoler til gavn.

Seminaret blev afholdt som en del af det nordiske netværk 'Morgendagens skole'. Her mødes forskere og praktikere to gange om året for at drøfte planlægning og design af undervisningsmiljøets fysiske rammer. Desuden iværksætter netværket projektsamarbejder og vidensdeling på tværs af landene.

  • Konference i Stockholm/Lindingö 26-27 marts 2007: Centrum för lärande. Sju speglar. En konferens om platsers betydelse för lärandet.
  • Centrum för Plats och Lärande
  • IAPS Bulletin
  • Indoorair 2008 konference
Sidst opdateret 04. juni 2012