Videre til indhold | Videre til menunavigation

Søg
Du er her: Forside / Arkitektur / Undervisningsbyggeri / Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner ved Københavns Kommune
Personal tools

Forskningsudgivelse

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner ved Københavns Kommune

For Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (UUF) i Københavns Kommune har SBi gennemført en erfaringsopsamling på større byggesager på skoleområdet.

For Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (UUF) i Københavns Kommune har SBi gennemført en erfaringsopsamling på større byggesager på skoleområdet. Det er undersøgt, hvordan samarbejdet mellem kommunens medarbejdere og resten af byggeudvalget foregår.

Projektgruppen i UUF opstillede tre målsætninger, som styrende for Anlægsafdelingens virke og som erfaringsopsamlingen indirekte har fremmet:

  • Anlægsafdelingen skal sammen med den øvrige forvaltning sikre og udvikle samarbejdet med brugere og interessenter,
  • Anlægsafdelingen skal sammen med den øvrige forvaltning medvirke til den fortsatte udvikling af de fysiske rammer for leg og læring,
  • Anlægsafdelingen skal fastholde og udvikle medarbejdernes kompetencer - de fagspecifikke og de, der relaterer sig til projektlederrollen.
  • Desuden skal Anlægsafdelingen medvirke til at kvalificere arbejdet med at løse anlægsopgaverne i den fremtidige Bestillerenhed og Ejendomsenhed samt medvirke til at kvalificere samarbejdet imellem de to organisatoriske enheder.

I erfaringsopsamlingens fase I er foretaget en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er udarbejdet af seniorforsker Inge Mette Kirkeby fra SBi i samarbejde med projektgruppen i UUF. Spørgeskemaerne er udsendt elektronisk til 24 byggeudvalg for skoler/institutioner, hvor der er bygget inden for de seneste år.

Undersøgelsens resultater:

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune 

Sidst opdateret 28. marts 2007