Undervisningsbyggeri

undervisningsbyggeri.jpg
På skolerne er der stor interesse for at ændre skolernes fysiske ramme og indretning, så flere forskellige undervisnings- og samarbejdsformer tilgodeses.


phd-afhandling

Plads til barndommen?

En undersøgelse af sammenhænge mellem plads, rum og pædagogisk praksis i børnehaven.

Forskningsudgivelse

Plads til trivsel og udvikling

Formålet med projektet er at kvalificere og nuancere forholdet mellem børnehavernes fysiske udformning og aktørernes udførelse af og deltagelse i den pædagogiske praksis.

Forskningsudgivelse

Fremtidens hybride læringsrum 1

Målet med rapporten er at skabe mere viden om, hvordan koblingen mellem skolens fysiske rum og it kan understøtte undervisningen.

Doktorafhandling

Skolen finder sted

Afhandlingen sætter ord og begreber på samspillet mellem børn og skolens fysiske rammer og mellem pædagogik og arkitektur.

Seminar

Evaluering af nyt skolebyggeri

Opfølgning af seminaret 'Evaluering af nyt skolebyggeri' 8.-9. februar 2007.

Publikation

En konkurrence om Rum Form Funktion i folkeskolen - Temahæfte 2

En række forfatteres kommentarer til konkurrencematerialet.

Dommerbetænkning

En konkurrence om Rum Form Funktion i folkeskolen - Dommerbetænkning

Dommernes bemærkninger, kritik, anbefalinger og vejledninger til de 21 konkurrencebidrag.

Publikation

Rum Form Funktion i folkeskolen - Temahæfte

En samling artikler med en række perspektiver på folkeskolens indhold og fysiske ramme.

Rapport

Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

En undersøgelse af tre danske indskolingsafdelinger, som viser, at bygning og pædagogisk forvaltning griber ind i hinanden i et komplekst samspil.

Rapport

Fag og rum i folkeskolen

En diskussion af udformning og indretning af skolen set ud fra hvert enkelt fagområdes perspektiv.

Rapport

Children and the physical environment in school settings

The present research explored how children's interactions with the physical environment take place and what they mean in the everyday life of school.

Artikel

Har en skolebygning sit eget curriculum?

En diskussion af skolebygningers arkitektur og indretning ud fra forskellige aspekter.

Rapport

Skolebyggeri mellem hierarki og netværk

Bogen beskriver kommunens bygherrerolle i forbindelse med skolebyggeri, ud fra styringssystemet: netværksstyring.

Artikel

Schulbau in Skandinavien

Artikel i det tyske tidsskrift ph akzente.

Artikel

Samspil mellem fysisk rum og hverdagsliv i skolen

Artikel i antologien 'Arkitektur, krop og læring', der giver en teoretisk og analytisk fremstilling af forskellige lærings- og hverdagsmiljøer.

Arbejdsrapport

Ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns kommune

Undersøgelse af procesforløb, samarbejde og det færdige resultat af 24 nyere, større byggesager.

Forskningsudgivelse

Rum Form Funktion i folkeskolen

Udgivelser fra Rum Form Funktion, Center for fysiske rammer og læreprocesser.

Forskningsudgivelse

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner ved Københavns Kommune

For Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen (UUF) i Københavns Kommune har SBi gennemført en erfaringsopsamling på større byggesager på skoleområdet.

Forskningsudgivelse

Leg og læring ude

På Kalvehave Skoles udearealer er der gennemført et projekt, der viser, hvordan ældre, utidssvarende og nedslidte udearealer kan udvikles til inspirende udemiljøer til leg og læring.

Forskningsudgivelse

Gode udemiljøer ved nordiske skoler

16 eksempler på gode, velfungerende og inspirerende udemiljøer fra skoler i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Forskningsudgivelse

Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler

Otte skolers udearealer præsenteres for deres gode kvaliteter i forhold til skoleanlæg, materialer og beplantning samt drift.

Artikelsamling

Udearealer og pædagogiske intentioner

En række artikler belyser fra forskellige vinkler, hvordan skolens uderum kan bidrage til, at børn trives og udvikles både intellektuelt, fysisk og socialt. Det er forfatternes håb, at teori kan støtte praksis med ideer, inspiration og argumentation for de nødvendige resurser.

Undervisningsbyggeri

Arkitektur Undervisningsbyggeri

Oversigt

Litteraturguide til skolens udearealer

Publikationer om nytænkning og fornyelse af skolens udearealer.

Forskningsudgivelse

Fremtidens universitet

Ideer, stikord og skitser til fremtidens universitet med henblik på at nytænke universiteternes fysiske rammer.