Forskningsudgivelse

Modernismens genkomst

Som en reaktion mod den postmodernistiske arkitektur har vi i de seneste år har været vidne til en arkitektonisk nydannelse. Den har i sit udtryk meget til fælles med den modernistiske arkitektur. Er der reelt tale om et brud med postmodernismen? Eller udspiller den nye udgave af modernismen sig udelukkende på billedplanet?

Som en reaktion mod den postmodernistiske arkitektur har vi i de seneste år har været vidne til en arkitektonisk nydannelse. Den har i sit udtryk meget til fælles med den modernistiske arkitektur. De hvide facader, de gennemgående vinduesbånd, fraværet af ornamentik og det minimalistiske udtryk er blot nogen af de træk, der leder tankerne tilbage til mellemkrigsårenes arkitektur.
Men er der reelt tale om et brud med postmodernismen? Eller udspiller den nye udgave af modernismen sig udelukkende på billedplanet? Er dens værdigrundlag således langt fra modernismens? er der med andre ord tale om en fortsættelse af postmodernismen eller modernismens genkomst?
Disse spørgsmål søger en række inden- og udenlandske arkitekturteoretikere at give et svar på i denne antologi.

Bogen, der er udgivet i samarbejde med Arkitektens Forlag, er redigeret af seniorforskerne Claus Bech-Danielsen og Jens Schjerup Hansen.

Bestil publikationen 'Modernismens genkomst' (2001)

Pressemeddelelse: 'Modernismens genkomst – eller kejserens nye klæder' (01.11.2001)

Artikel i FORSK05: 'Rene linier er ikke lig med modernisme' (12.2001)

Forskere

Claus Bech-Danielsen

Jens Schjerup Hansen

Sidst opdateret 30. marts 2006