Debatbog

Moderne arkitektur - hva' er meningen?

Bogen fremstiller de tanker og visioner, der var udgangspunktet, da modernismens arkitekturidealer blev formuleret i begyndelsen af det 20. århundrede, og den giver eksempler på, hvordan modernismens arkitekturidealer i den anden halvdel af århundredet blev udfordret.

Bogen fremstiller de tanker og visioner, der var udgangspunktet, da modernismens arkitekturidealer blev formuleret i begyndelsen af det 20. århundrede. Den viser, hvordan datidens arkitekter ville skabe de fysiske rammer om det spirende velfærdssamfund, og den giver eksempler på, hvordan modernismens arkitekturidealer i den anden halvdel af århundredet blev udfordret, da velfærdssamfundet opfyldte sine mål og nye problemer kom til syne.

Bogen er udgivet af Forlaget Systime.

Læs bogens forord og første kapitel Hva' er meningen?

Pressemeddelelse: 'Modernismens skyggeside skal udforskes' (08.11.2004)

Artikel i FORSK16: 'Modernismens skygge' (11.2004)

Sidst opdateret 14. marts 2006