Modernisme

Modernismens lighedsprincip udtrykte sig i 1960’ernes og 1970’ernes byggerier som her med stuelejlighederne, hvor en mulighed for direkte adgang til de grønne arealer ikke blev udnyttet. Ingen måtte forfordeles.
Debat

Moderne arkitektur - hva' er meningen?

Bogen fremstiller de tanker og visioner, der var udgangspunktet, da modernismens arkitekturidealer blev formuleret i begyndelsen af det 20. århundrede, og den giver eksempler på, hvordan modernismens arkitekturidealer i den anden halvdel af århundredet blev udfordret.

Forskningsudgivelse

Modernismens genkomst

Som en reaktion mod den postmodernistiske arkitektur har vi i de seneste år har været vidne til en arkitektonisk nydannelse. Den har i sit udtryk meget til fælles med den modernistiske arkitektur. Er der reelt tale om et brud med postmodernismen? Eller udspiller den nye udgave af modernismen sig udelukkende på billedplanet?

Antologi

Tidens rum

Tre essays om det moderne og postmoderne i diskussionen om formningen af vore omgivelser.