Forskningsudgivelse

Fremtidens landbrugsbyggeri

Evaluering af seks nye bud på fremtidens landbrugsbyggerier

Realdania igangsatte i 2005 udviklingsprojektet ’Fremtidens landbrugsbyggeri’, som omfattede en idékonkurrence og realisering af de udvalgte projektforslag for seks landbrugsbyggerier. Denne rapport indeholder SBi’s evaluering af de seks byggerier, hvoraf tre blev realiseret i et færdigt byggeri.

Evalueringen har fokus på proces, økonomi, formidling og innovation i de seks byggerier. Landmænd og byggeparter giver i rapporten deres vurdering af organisering, samarbejde og de opnåede resultater samt deres forslag til fremtidig udvikling på området.

Rapporten slutter med SBi’s vurdering af, i hvilken grad udviklingsprojektets målsætninger er opfyldt, og hvordan udviklingsprojektet har givet bidrag til visionen om ’Fremtidens landbrugsbyggeri’. SBi anbefaler bl.a., at innovation bygger på forretningsmodeller for landbrugsproduktionerne, at alle lag i innovation og byggeproces inddrages mere ligeværdigt, at der gennemføres en analyse af bygningerne i drift, og at innovationen forankres regionalt støttet af organisationerne.

Se eller download rapporten 'Fremtidens landbrugsbyggeri' (2015)

Sidst opdateret 29. oktober 2015