Forskningsudgivelse

Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

Ud fra arkitektoniske kvaliteter er der foretaget en evaluering af seks boligbegyggelser, der er opført de senere år under overskriften ’Bedre billigere boliger'.

I de senere år har der været gennemført en række forsøg på at billiggøre boligbyggeriet. Det er sket under overskriften om at udvikle ’bedre billigere boliger.

Denne rapport er en del af en større evaluering af seks af disse bebyggelser. I den samlede evaluering fokuseres der på tre temaer: Arkitektonisk kvalitet, byggetekniske forhold og beboernes tilfredshed. Denne delrapport omhandler bebyggelsernes arkitektoniske kvaliteter.

Det viser sig, at udgangspunkterne for opførelsen af de seks bebyggelser er vidt forskellige, og at det giver sig markant udslag i varierende arkitektoniske kvaliteter.

Se eller download rapporten: 'Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet' (2011).

Artikel i Forsk31 'Billigt, men godt' (06.2011)

Se andre rapporter udgivet i tilknytning til evalueringen:

Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion (2011) Udgivet af Kunstakdemiets Arkitektskole.

Blev de billige boliger bedre ? Evaluering af beboertilfredshed. (2011) Udgivet af Kunstakdemiets Arkitektskole.

Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport. (2011) Udgivet af Kunstakdemiets Arkitektskole.

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk. (2011) Udgivet af Kunstakdemiets Arkitektskole.

Sidst opdateret 02. oktober 2012